Instant Play
 
Instant Play
TRUSTe

Privacybeleid voor gebruikers

Introductie

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (het 'bedrijf', 'we/wij' of 'ons/onze') biedt kansspeldiensten via eigen merken (elk een 'eigen merk') en via merken van derden als onderdeel van zogenoemde 'white labels' (elk een 'white label-merk'). Naast het aanbieden van online kansspeldiensten (het 'internetplatform'), kan het bedrijf van tijd tot tijd zijn diensten aanbieden via alternatieve platforms, zoals (i) interactieve televisie, (ii) mobiele gamingplatforms, (iii) entertainmentplatforms aan boord van vliegtuigen en (iv) Facebook-toepassingen (elk een 'alternatief platform'). LET OP: Als je in het Verenigd Koninkrijk (VK) via een account speelt of een account registreert, worden alle verwijzingen naar 'bedrijf', 'ons/onze' of 'we/wij' beschouwd als verwijzing naar 888 UK Limited. 888 UK Limited behoort tot dezelfde bedrijfsgroep als Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited.

Wanneer je gebruik maakt van de gambling services van het bedrijf, via een Huismerk of een White Label merk, zowel via het Internetplatform als via alternatieve platforms, dan zul je gevraagd worden je persoonlijke gegevens ("PG") te leveren aan het bedrijf.

Het bedrijf stelt alles in het werk je privacy te respecteren, en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbeveiliging en privacy, en wij hebben dit Privacybeleid opgesteld om je in te lichten over hoe wij jouw PG verzamelen, gebruiken en beveiligen, zodat wij je onze gambling services kunnen aanbieden. Als je het Privacybeleid, of hoe wij omgaan met de door jou geleverde PG niet volledig begrijpt, stuur je vragen dan naar support@888.com, en wij zullen ons best doen je vragen zo snel en volledig mogelijk te beantwoorden.

U dient dit Privacybeleid te lezen in combinatie met de Gebruikersovereenkomst.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens (PG) wanneer je je inschrijft en gebruik maakt van onze online gambling services, wanneer je klantenenquêtes invult, wanneer je je aanmeldt voor informatie of andere diensten van het Bedrijf (inclusief Facebook-toepassingen), of wanneer je reageert op communicatie van ons (zoals vragenlijsten of onderzoeken). De verschillende soorten PG die we verzamelen zouden bijvoorbeeld het volgende kunnen bevatten: je naam en e-mailadres, huisadres, telefoonnummer, stembestand (dat niet bewaard wordt), debit/creditcard gegevens en geboortegegevens, en andere verzamelde informatie bij inschrijving, of via onderzoeken die het bedrijf onderneemt.

Hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt ("Doelen")

De PG die je aan ons levert, worden verwerkt voor een of meer van de volgende doelen: (i) om ons in staat te stellen je te voorzien van online kansspeldiensten; (ii) om verzoeken voor informatie te verwerken; (iii) om je ondersteuning te bieden; (iv) om onze diensten of producten of die van andere bedrijven binnen dezelfde groep als die van het Bedrijf (de "Cassava Groep") te marketen; (v) om je in te lichten over updates van onze software en/of diensten; en (vi) om de bestemde doeleinden, die werden verklaard toen je PG werden verzameld, te ondersteunen.

Aan wie je gegevens worden geleverd ("Ontvangers")

Je PG kunnen voor onze doeleinden worden geleverd aan een of meer van de volgende ontvangers: (i) aan enig bedrijf binnen het Bedrijf en haar werknemers die dergelijke informatie nodig hebben; (ii) aan white label partners bij welke wij je gambling services aanbieden via een White Label Brand; (iii) aan derden die diensten leveren aan de Groep zodat wij je gambling services kunnen aanbieden, inclusief door middel van voorbeeldbetalingsverwerkers en gegevensverificatoren; (iv) aan enige derde partij die de Groep voorziet van services in verband met de uitbating van het toepasselijke Huismerk of White Label merk; (v) aan elke auditeur, accountant of contractant of andere adviseurs die de zakelijke processen van de Groep controleren; (vi) aan derden die evenementen of tornooien organiseren in naam van of in samenwerking met de bedrijven binnen de Groep, en (vii) potentiële kopers of investeerders van enig bedrijf binnen de Groep. Enige verwerking uitgevoerd door welke Ontvangers dan ook zal, daar waar de wet het vereist, bestuurd worden door een gegevensverwerkingsovereenkomst in het formaat vereist door de wet, die enige en alle van uw wettelijke gegevensbeschermingsrechten zal beschermen, en de ontvanger verplichten uw PG met zorg en in overeenstemming met de relevante wetgeving te behandelen.

Wij verzekeren dat je informatie niet bekend zal worden gemaakt naar overheidsinstanties of autoriteiten behalve als het door de wet is vereist.

Jouw keuze - Directe marketing

Uit respect voor jouw recht op privacy bieden wij je graag een gemakkelijke manier om e-mailaanbiedingen van ons of van enig ander bedrijf binnen de Groep te weigeren. U kunt op elk moment verzoeken om de ontvangst van deze aanbiedingen te stoppen, door een blanco bericht met het woord "Remove" in het onderwerpgebied te verzenden naar support@888.com. Als je onze e-mails of aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, schrijf ons dan een brief p/a Suite 601/701, Europort, Gibraltar.

Jouw rechten met betrekking tot je PG

je kunt ons altijd schrijven om een kopie van je PG te ontvangen en om enige onjuistheden te corrigeren. Waar van toepassing kunt je je PG laten rectificeren, aanpassen of completeren. Stuur een e-mail naar support@888.com. Het is mogelijk dat we een kleine som in rekening brengen om de kosten van de administratie te dekken.

Beveiliging

We hebben een passend veiligheidsbeleid, regels en technische maatregelen geïmplementeerd om de PG onder ons beheer tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik of bekendmaking, ongeautoriseerde wijziging, onwettige vernietiging of onverwacht verlies te beschermen en te waarborgen. Al onze werknemers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot, en verbonden zijn met het verwerken van je PG, zijn verplicht om je privacy te respecteren.

Cookies

Het is mogelijk dat we je een permanente cookie sturen wanneer je je bij ons registreert. Een cookie is een klein document dat op de harde schijf van je computer geplaatst kan worden ten behoeve van archiveringsdoeleinden. Cookies kunnen ons helpen om je te herkennen wanneer je de volgende keer onze website bezoekt, en tevens registreren ze de advertenties waar je op klikt en de andere sites waar je op komt via een link van onze website. Dit stelt ons in staat om je een service op maat aan te bieden.. Het is ook mogelijk dat wij de gegevens die afkomstig zijn van cookies gebruiken om statistische gegevens te verzamelen over je gebruik van onze website. Onze website gebruikt vier soorten cookies: (i) 'session cookies' die tijdens een browsersessie tijdelijk worden opgeslagen om normaal gebruik van het systeem mogelijk te maken. Bij het sluiten van de browser worden deze bestanden weer van je computer verwijderd; (ii) 'first party cookies' / 'persistent cookies' worden uitsluitend door onze website geplaatst en uitgelezen. Ze worden gedurende een vaste periode (meestal een jaar of langer) opgeslagen op je systeem en worden niet verwijderd als je je browser sluit. Dergelijke cookies gebruiken we om te bepalen wie jij bent bij meerdere bezoeken. Zo kunnen we bijvoorbeeld je voorkeuren opslaan voor toekomstige bezoeken (zoals je gebruikersnaam en/of wachtwoord); (iii) 'third party cookies' worden geplaatst door andere websites die content draaien op de pagina die je bekijkt, bijvoorbeeld voor bedrijven die het gebruik van onze website analyseren; en (iv) 'flash cookies' die worden opgeslagen tijdens het spelen, om een snellere en betere speelervaring mogelijk te maken. Je bent niet verplicht om een cookie van ons of van een andere website te accepteren. Je kunt je browser zodanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Lees de "Help" sectie van je browser voor informatie over hoe dit te doen. Om legitieme veiligheidsredenen is het echter mogelijk dat wij de toegang weigeren naar specifieke inhoud van de website, tenzij je het gebruik van een cookie of een dergelijk systeem accepteert.

Facebook-toepassingen

Wanneer je je inschrijft voor onze Facebook-toepassing ("App") en je toestemming geeft door te klikken op "Spel spelen" op de startpagina van de App, krijgen wij via je Facebook-account de volgende gegevens van je voor de App: (i) jouw standaardgegevens (waaronder je naam, profielafbeelding, geslacht, netwerken, gebruikers-ID, vriendenlijst en enige andere informatie die je openbaar hebt gemaakt op Facebook), (ii) je e-mailadres en (iii) je geboortedatum. De App kan namens jou al je activiteiten met betrekking tot de App publiceren via je Facebook-account, waaronder bingorooms/lobbies die je bezocht hebt, prestaties en prijzen die je gewonnen hebt, je hoogste scores en meer. Ook kan de App namens jou berichten plaatsen in chats en virtuele geschenken sturen. Je kunt te allen tijde je toestemmingen voor al het voorgaande wijzigen in de privacyinstellingen van Facebook.

Advertenties

Wij gebruiken een advertentietechnologie van een derde partij om je advertenties te presenteren wanneer je onze website bezoekt. Deze technologie gebruikt informatie over je bezoek aan onze website (exclusief je naam, adres of andere persoonlijke gegevens), om naar je te adverteren. Tijdens het adverteren kan een unieke 'cookie' van een derde partij worden geplaatst of worden herkend door je browser. Wij verzenden ook gebruiksinformatie over bezoekers van onze website naar de servers van een betrouwbare derde partij, met als doel onze Internet banneradvertenties op deze en andere sites te richten. Om dit te doen, gebruiken we op deze site 'Web beacons' en 'cookies', verstrekt door onze derde partij advertentieserver. De via deze technologie verzamelde en voor ons gearchiveerde informatie is niet persoonlijk identificeerbaar. Als je niet wilt dat je niet-persoonlijke gegevens worden gebruikt voor advertenties, bezoek dan www.networkadvertising.org en volg de "opt-out" instructies.

Bescherming van minderjarigen

De door het bedrijf verstrekte services zijn niet bedoeld voor of gericht op minderjarigen of personen onder de leeftijd van wettelijke goedkeuring. Personen die informatie aan ons verstrekken, verklaren aan ons dat zij 18 jaar of ouder zijn, of ouder zijn dan de leeftijd waarop het in hun rechtsgebied wettelijk is toegestaan. Wij behouden ons het recht voor om alle PG door je zijn ingediend of door ons zijn verzameld, na te gaan en te controleren. Als wij ons bewust worden van het feit dat een minderjarig persoon PG aan ons heeft verzonden, of een poging daartoe heeft gedaan, dan kunnen wij deze informatie niet accepteren en kunnen wij stappen nemen om dergelijke informatie uit ons archief te verwijderen.

Internationale overschrijving

Omdat wij wereldwijd operen kan het nodig zijn om je PG over te brengen naar andere ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Unie. Dit kan gebeuren als onze servers of zulke ontvangers of hun servers zich buiten de Europese Unie bevinden. Als je onze diensten en producten gebruikt wanneer u in landen buiten de Europese Unie verblijft of als we je PG naar ontvangers zenden of ontvangers met servers buiten de Europese Unie, stem je hierbij in met de verzending van je PG. De gegevensbescherming en andere wetten van deze landen zullen wellicht niet zo veelomvattend zijn als die in de Europese Unie - in die gevallen zullen wij stappen ondernemen om ervan verzekerd te zijn dat een gelijk niveau van bescherming wordt gegeven aan je PG.

Retentie

Je PG zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden voor welke zij in eerste instantie zijn verzameld.

Informatie over ons

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited/888 UK Limited (indien van toepassing) Suite 601/701 Europort, Gibraltar.

Dit Privacybeleid is onderhevig aan veranderingen, dus controleer het alstublieft regelmatig. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te veranderen of te wijzigen, te allen tijde en in antwoord op veranderingen in van toepassing zijnde wetgeving omtrent gegevensbescherming en privacy. In het geval de Doeleinden veranderen, zullen wij je zo snel mogelijk berichten en waar vereist, je toestemming zoeken waar een dergelijk bericht zich verhoudt tot een nieuw additioneel doel voor verwerking.

Als je nog verdere vragen hebt over dit privacybeleid, schrijf dan naar support@888.com.