Instant Play
 
Instant Play
TRUSTe

Gebruiksrechtovereenkomst van door 888.com Group geëxploiteerde sites en diensten

Deze Licentie-overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 29 september 2014.


Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (het "Bedrijf" of "wij") is als vennootschap geregistreerd onder de wetgeving Gibraltar, en is onderdeel van 888 bedrijfsgroep. Het bedrijf is gelicenseerd en wordt gereguleerd door de regering van Gibraltar onder de relevante wetgeving van de Gokverordening van Gibraltar met als doel het exploiteren en aanbieden van Internet gambling services, inclusief, maar niet beperkt tot, casino, poker, bingo en backgammon services.

Het bedrijf biedt kansspeldiensten via haar huismerken zoals (i) 888, (ii) Casino-on-Net, (iii) Pacific Poker, (iv) 888sport, (v) 888ladies, (vi) Redbus Bingo, (vii) Posh Bingo en andere verwante bingomerken, (viii) 888games, (ix) 888casino, (x) 888poker, (xi) 888play, (xii) Reef Club Casino; (xiii) LuckyAcePoker; en (xiv) Euro City Casino (allen "Huismerk"), en via merken van derden als onderdeel van zogenaamde "white labels" zoals (i) Tower Torneos, (ii) Lotos, (iii) Harrah's, (iv) SnapCall en (v) Oxygen9casino (allen "White Label-merk"). Naast het aanbieden van online gambling services (het "Internetplatform"), kan het zijn dat het bedrijf zo nu en dan zijn diensten aanbiedt via alternatieve platforms, zoals (i) interactieve televisie, (ii) mobiele gaming platforms en (iii) entertainment platforms aan boord van vliegtuigen (allen "Alternatieve platforms").

Wanneer u gebruik maakt van de gambling services van het bedrijf, via een huismerk of een white label merk, zowel via het Internetplatform als via alternatieve platforms, dan is deze gebruiksrechtovereenkomst (de "Overeenkomst") van toepassing op dergelijk gebruik en tot dergelijke trekking als toepasselijk voor de omstandigheden.

Naast die overeenkomst en het privacybeleid die u dient door te lezen, is uw gebruik van de gambling services van het bedrijf strikt onderhevig aan alle bijkomende reglementen die van toepassing zijn op het type gambling service dat u gebruikt, inclusief ,maar niet beperkt tot de " Bonusbeleid", the "Uitbetalingsbeleid", the "Preventiebeleid", the "Toernooiregels", the "Huisregels", de "Bingo Bankregels", de "888sport Sport Weddenschapsregels" en de "Bingo Jackpotbeleid" (alsmede de "Extra Reglementen") altijd zoals die zo nu en dan vernieuwd worden..


1. Introductie

 • Door zich in te schrijven bij het bedrijf en/of door het gebruik van de gambling services van het bedrijf en/of door het onderstaande vak "Ik heb de gebruiksrechtovereenkomst gelezen en ga ermee akkoord" aan te vinken (of een andere met dergelijke bewoording) en/of door op de "Verder met downloaden" knop te klikken, gaat u zonder meer akkoord met deze overeenkomst in zijn geheel. Met dien verstande is deze overeenkomst een wettelijk bindend document tussen u en het bedrijf, en in combinatie met de extra reglementen, die hiervan integraal deel uitmaken, is deze overeenkomst te allen tijde bepalend bij uw gebruik van onze gambling services.
 • Het bedrijf werkt met een licentie voor kansspellen op afstand die door de regering van Gibraltar is toegekend, onder de bepalingen van de Gokverordening. Alle transacties tussen u en het bedrijf vinden plaats in Gibraltar waar de hoofdservers van het bedrijf zijn gevestigd.
 • De software van het bedrijf, die zowel beschikbaar is met als zonder download (de 'Software'), stelt u in staat onze services voor kansspelen te gebruiken (de 'Diensten'). Het bedrijf behoudt zich het recht voor de diensten naar eigen inzicht met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te wijzigen, te verwijderen of uit te breiden. Het bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor enige verliezen die worden geleden door eventuele aangebrachte wijzigingen en je kunt met betrekking hiertoe geen rechten doen gelden tegen het bedrijf.
 • Met betrekking tot uw gebruik van de services, kunt u slechts één account hebben, waarvoor u zich moet inschrijven met uw echte naam. U zult de software en de services alleen gebruiken via uw eigen account, en u mag onder geen voorwaarde de software of de services gebruiken met de account van een ander persoon. Als u probeert om meer dan één account te openen onder uw eigen naam of enige andere naam, of als u de services probeert te gebruiken door middel van een account van een ander persoon, dan hebben wij het recht om onmiddellijk al uw accounts te blokkeren en u van toekomstig gebruik van de services uit te sluiten.
 • Indien van toepassing geacht, kan het Bedrijf naar eigen inzicht voorkomen dat personen van dezelfde familie of uit hetzelfde huishouden meerdere accounts openen. Het Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het blokkeren van het aanmaken van meerdere accounts, maar kunnen indien nodig geacht wel actie ondernemen tegen enige persoon die meerdere accounts opent, inclusief maar niet beperkt tot situaties waarin accounts geregistreerd worden binnen hetzelfde huishouden, ongeacht de ingevoerde registratiegegevens op het moment van opening van dergelijke accounts.

2. Accepteren van de Algemene voorwaarden

 • Indien je het met welke van deze bepalingen dan ook van deze Overeenkomst niet eens bent, dien je onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Software en de Software van je computer te verwijderen.
 • Wij behouden ons het recht voor de algemene voorwaarden van deze overeenkomst aan te passen, te wijzigen, bij te werken en te veranderen (inclusief het Extra reglement) en zullen u op de hoogte stellen van zulke amendementen, aanpassingen of wijzigingen door de nieuwe versie van de overeenkomst te publiceren op de relevante pagina van de Internetsites van alle huismerken en white label merken. Enige gewijzigde versie van deze overeenkomst zal in werking treden 14 dagen na de publicatie hiervan op de site, en voortgaand gebruik van de services of de software na de hiervoor genoemde 14 dagen veronderstelt aanvaarding van de wijzigingen van deze overeenkomst. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de correcte, huidige algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, en wij adviseren dat u op regelmatige basis controleert of er updates beschikbaar zijn. OPMERKING: Wij nemen onze verantwoordelijkheden aangaande uw privacy bijzonder serieus, en daarom zijn wijzigingen in het privacybeleid strikt onderworpen aan de wijzigingsbepalingen die u hierin vindt.

3. Naleving van de wet

 • Gokspelen op het Internet kunnen in een aantal rechtsgebieden illegaal zijn. U begrijpt en accepteert dat het Bedrijf niet in staat is u te voorzien van enig juridisch advies of verzekeringen bij het gebruik van de services, en het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de legaliteit van de services in uw rechtsgebied. Controleer de relevante wetgeving in uw rechtsgebied voordat u zich registreert, en lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door.
 • De Services zijn alleen bestemd voor gebruikers voor wie in het betreffende rechtsgebied geen wettelijk verbod geldt op gokken op het Internet. Het bedrijf heeft niet de intentie u in staat te stellen van toepassing zijnde wetgeving te overtreden. U verklaart, verzekert en stemt in dat u er voor zult zorgen alle van toepassing zijnde wetten, statuten en bepalingen na te komen in relatie tot uw gebruik van de software en de services. Het bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor enig illegaal of ongeautoriseerd gebruik van de software en/of de services door u. Raadpleeg een juridische adviseur in het van toepassing zijnde rechtsgebied als u enige twijfel hebt omtrent de legaliteit van het gebruik van de software en de services onder de wetgeving van het rechtsgebied dat op u van toepassing is. Door het accepteren van deze voorwaarden, stemt u in medewerking te verlenen aan het bedrijf, voor zover dat binnen u mogelijkheden ligt, met naleving van van toepassing zijnde wetten en bepalingen.
 • Personen die zich in bepaalde landen bevinden, waaronder ,maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten, Israel en Turkije komen niet in aanmerking voor het openen van een account bij het bedrijf, het maken van stortingen of het gebruik van de services. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht de lijst van landen van waaruit gebruikers niet in aanmerking komen voor het gebruik van de services aan te passen.

4. Toegestane deelname

 • Niemand jonger dan 18 jaar, of jonger dan leeftijd waarop het wettelijk is toegestaan om deel te nemen aan de activiteiten die de Services omvatten, welk van de twee hoger is ("Meerderjarig"), mag onder welke voorwaarde dan ook de software downloaden of deze services gebruiken, en enige niet-meerderjarige persoon die de software downloadt, of van de services gebruikmaakt, zal de algemene voorwaarden van deze overeenkomst schenden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment bewijs van leeftijd te vragen, inclusief door middel van een stembestand, om te verifiëren dat er niet-meerderjarige personen geen gebruik maken van de services. Het bedrijf kan een account annuleren en een persoon uitsluiten van het gebruik van de software of de services wanneer bewijs van leeftijd niet is geleverd, of in het geval het bedrijf een vermoeden heeft dat een persoon die de software of de services gebruikt niet meerderjarig is.
 • Wij behoudt ons het recht voor uw registratiegegevens, zoals naam, adres, leeftijd en gebruikte betalingsmethode te allen tijde te verifiëren door van u bepaalde documenten te vragen. Deze documenten kunnen bijvoorbeeld identiteitsbewijs, bewijs van adres, zoals een energierekening, en bewijs van eigendom van de betalingsmethode betreffen, en u kunt ons deze documenten toesturen via de functie 'Documenten uploaden' in de Kassier. Indien wij dit nodig achten, kunnen wij u vragen dergelijke kopieën van documenten notarieel te laten bekrachtigen, wat inhoudt dat deze gestempeld en gewaarmerkt moet worden door een notaris. In het geval door het lid niet wordt voldaan ons verzoek om documenten, dan kan het Bedrijf er naar eigen inzicht toe besluiten om de account te sluiten en enige tegoeden achter te houden. In het geval de documenten onze controles niet doorkomen – als we bijvoorbeeld vermoeden dat de documenten vervalst zijn, of op enige wijze zijn geleverd om te misleiden – dan hebben wij geen verplichting dergelijke documenten als geldig te accepteren, noch om enige verklaring af te geven omtrent de aard van onze bevindingen aangaande deze documenten.
 • We behouden het recht om de achtergrond van elke speler te controleren, om welke reden dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) enige controle van de identiteit van de speler, enige controle van de kredietwaardigheid van de speler of enig onderzoek m.b.t. het verleden van de speler. De basis voor zulke onderzoeken zullen afhankelijk zijn van het specifieke geval, maar kunnen volgende zaken omvatten (niet beperkend): controle van de registratiegegevens van de speler, zoals de naam, het adres en de leeftijd, controle van de financiële transacties van de speler; en controle van de gokactiviteiten van de speler. Het Bedrijf is niet verplicht om de speler in te lichten over enig van zulke onderzoeken. Zulke activiteiten vergen mogelijk het gebruik van specifieke externe bedrijven die deze onderzoeken op verzoek uitvoeren. Het Bedrijf behoudt het recht om de rekening van een speler te blokkeren, inclusief blokkering van alle fondsen, op basis van zulk onderzoek en de daaruitvolgende positieve gevolgen voor het Bedrijf.
 • Tijdens hun contractperiode en tot 24 maanden daarna is het geen enkele functionaris, manager, werknemer, consultant of agent van het bedrijf of bedrijven binnen de groep of leverancier, verkoper of white label partner toegestaan direct of indirect gebruik te maken van de services, noch enige leverancier of verkoper. Deze beperking is ook van toepassing op familieleden van zulke personen, en onder 'familielid' worden onder andere ,maar niet uitsluitend, verstaan, echtgenoot/echtgenote, partner, ouder, kind of broers/zussen. Verder is het noch Gibraltarezen noch inwoners van Gibraltar toegestaan de software te downloaden of van de services gebruik te maken.

5. Informatietechnologie/Intellectueel eigendom

 • Hierbij verleent het bedrijf u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare recht de software te installeren en gebruiken, en alle inhoud afgeleid van de software, inclusief, maar niet beperkt tot, het copyright en alle intellectuele eigendomsrechten, in verband met de services overeenkomstig deze overeenkomst. U mag de software op een harde schijf of een ander opslagapparaat installeren en u mag backup kopieën maken van de software, op voorwaarde dat zulke backup kopieën alleen door u worden gebruikt in verband met de services via een computer waarvan u de hoofdgebruiker bent. De code, structuur en organisatie van de software is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Je mag het volgende niet doen:

a. kopiëren, herdistribueren, publiceren, analyseren door "reverse engineering", decompileren, desassembleren, wijzigen, vertalen of enige poging toegang te verkrijgen tot de broncode om niet-oorspronkelijke werken te creëren van de broncode of anderszins;
b. verkopen, sublicentiëren, overdragen, distribueren of leasen van de software;
c. eschikbaar maken van de software voor enige derde partij via een computernetwerk of anderszins;
d. exporteren van de software naar wel land dan ook (noch door fysieke noch door elektronische middelen); of
e. gebruiken van de Software op een wijze die verboden is door de van toepassing zijnde wetten en bepalingen (tezamen de "Verboden activiteiten").

Je zal als enige aansprakelijk zijn voor enige schade, kosten of uitgaven ontstaan uit of in verband met het begaan van Verboden Activiteiten. U zult het bedrijf onmiddellijk waarschuwen als u op de hoogte bent van het begaan door enig persoon van enige verboden activiteiten, en zult het bedrijf passende medewerking verlenen bij door het bedrijf verrichte onderzoeken in het licht van de hierop betrekking hebbende informatie welke door u is verstrekt.

 

 • De merknamen van de huismerken en de white label merken, inclusief ,maar niet beperkt tot, "888", "Casino-on-Net", "Pacific Poker", "888sport", "888ladies", "888games", "888casino", "888poker", "888play", "Euro City Casino", "Reef Club Casino", "Redbus Bingo", "Posh Bingo", "Tower Torneos", "LuckyAcePoker", "Lotos", "Harrah's", "Oxygen9casino", "SnapCall" en enige andere handelsmerken, servicemerken en/of handelsnamen die door het bedrijf worden gebruikt, namens het bedrijf zelf of in relatie tot zijn white label merken (de "Handelsmerken") zijn handelsmerken, servicemerken en/of handelsnamen van het bedrijf of een van de bedrijven binnen de groep of haar vergunninggevers of haar white label partners, en deze eenheden behouden alle rechten op zulke Handelsmerken. In aanvulling op de rechten in de Handelsmerken, bezit het bedrijf of een van de bedrijven binnen de groep en/of haar licentiegevers en/of zijn white label partners de rechten van alle andere inhoud, inclusief ,maar niet beperkt tot, de software, afbeeldingen, plaatjes, grafische voorstellingen, foto's, animaties, video's, muziek, audio en tekst via de software of op het internet (de "Inhoud van de Site"), en de inhoud van de site is beschermd door copyright en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Hierbij bevestigt u dat u door gebruik van de services of de software geen rechten verkrijgt op de handelsmerken of de inhoud van de site, en dat u deze alleen mag gebruiken in volledige overeenstemming met deze overeenkomst.

6. Verklaringen en toestemmingen

Met het oog op de aan u verleende rechten om de services en de software te gebruiken, verklaart, verzekert, belooft u schriftelijk en stemt u ermee in dat:

 • U meerderjarig bent, zoals bepaald in deze overeenkomst, u van goede geestelijke gezondheid bent, en verantwoording kunt nemen voor uw eigen acties.
 • Alle gegevens die u hebt verstrekt aan het bedrijf, ofwel tijdens het inschrijfproces, ofwel op enig moment daarna, inclusief als onderdeel van enige betalingstransactie, zijn waar, actueel, correct en volledig, en komen overeen met de naam of namen op de credit-/debitcards of andere betalingsaccount die u gebruikt om te storten of fondsen te ontvangen in uw account. Zonder af te doen aan het voorgaande, indien u een creditcard/betaalpas gebruikt of enige andere vorm van betaling die niet op uw eigen en persoonlijke naam staat, gaan wij er vanuit dat u complete en voldoende toestemming hebt gekregen van de wettelijke eigenaar en/of de persoon wiens naam is gebruikt op het betalingsmiddel om gebruik te maken van zulk een betalingsmiddel met de doeleinden welke hierin staan beschreven, voorafgaand aan uw verbintenis met ons. Wij zullen op geen enkele manier verplicht zijn een dergelijke toestemming te onderzoeken, en zullen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot uw verklaringen hieronder. U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enige wijzigingen in de gegevens die u eerder aan het bedrijf geleverd hebt. Wij kunnen u van tijd tot tijd verzoeken ons bepaalde documenten te verschaffen, opdat wij de details van de creditcard kunnen controleren welke door u gebruikt wordt om geld te storten op uw account. Afhankelijk van de uitkomst van deze verificatiecontroles, mag u wel of niet meer geldbedragen storten met de daarvoor door u gebruikte creditcard. Mocht welke informatie dan ook door u aan ons verstrekt, onwaar, inaccuraat, misleidend of anderszins incompleet zijn, dan schendt u de overeenkomst, en behouden wij ons het recht voor om uw account meteen te beëindigen en/of te voorkomen dat u de software of de services gebruikt, naast enige andere actie die we besluiten te ondernemen.
 • Uw account bij het bedrijf is alleen voor uw eigen gebruik. Het is u niet toegestaan enige derde partij (inclusief enig familielid) gebruik te laten maken van uw account, wachtwoord of identiteit om toegang te verkrijgen, of de services of de software te gebruiken, en u zult volledig verantwoordelijk zijn voor enige activiteiten ondernomen op uw account door een derde partij. U zult de gebruikersnaam of het wachtwoord van uw account niet bekend maken aan enig persoon, en u zult stappen ondernemen om te verzekeren dat dergelijke gegevens niet bekend worden gemaakt aan enig persoon. U zult ons onmiddellijk informeren als u vermoedt dat uw account wordt misbruikt door een derde partij en/of enige derde partij toegang heeft tot de gebruikersnaam of het wachtwoord van uw account, zodat wij uw account kunnen inspecteren, en u zult ons op ons verzoek bijstaan bij een dergelijke inspectie.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord op uw pc of de locatie waar u internet gebruikt. Als deze combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord via uw computer "gehackt" wordt, vanwege virussen of malware die op uw systeem aanwezig zijn, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. U dient enige poging tot het hacken van uw systeem of het doorbreken van de beveiliging van uw computer direct aan het Bedrijf te melden.
 • U hebt gecontroleerd en vastgesteld dat uw gebruik van de services met geen enkele wet of bepaling van enig op u van toepassing zijnd rechtsgebied in strijd is.
 • U hebt volledig begrip van de methoden, regels en procedures van de services en van de kansspelen op het Internet in het algemeen. U begrijpt dat het uw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de gegevens van de inzetten en de spellen correct zijn. U zult geen enkele handeling verrichten of gedrag tentoonspreiden dat schadelijk is voor de reputatie van het bedrijf.
 • U bent zich volledig bewust van het feit dat de kans bestaat geld te verliezen tijdens het gokken door middel van de services, en dat u volledig verantwoordelijk bent voor enig zulk verlies. U stemt ermee in dat uw gebruik van de services uitsluitend uw eigen keuze, op eigen overweging en voor uw eigen risico is.In relatie tot je verliezen kun je geen enkele aanspraak doen gelden tegen het bedrijf of enig bedrijf binnen dezelfde bedrijfsgroep als het bedrijf of tegen de white-labelpartners, of hun respectievelijke managers, functionarissen of werknemers.
 • U erkent dat het registreren en gebruik maken van de services impliceert dat u ons dient te voorzien van bepaalde persoonsgegevens over uzelf (inclusief gegevens van uw betalingsmethoden). Wij zullen alle geleverde gegevens met zorg behandelen, en wij zullen dergelijke gegevens niet vrijgeven aan derden, behalve die vermeld in het privacybeleid. We raden u sterk aan het privacybeleid te lezen om er zeker van te zijn dat u instemt met ons beleid met betrekking tot hoe wij uw gegevens behandelen.
 • Je erkent dat de software functies bevat die door derden worden geleverd, die automatisch op je toestel worden geïnstalleerd als onderdeel van de software en die van tijd tot tijd automatisch kunnen worden bijgewerkt. Dergelijke functies hebben onder andere toegang tot de geschiedenis van je handen. Deze geschiedenis wordt op je eigen toestel opgeslagen met als doel om je bepaalde acties en meldingen aan te bieden. Je kan ervoor kiezen om de geschiedenis van je handen niet te laten vastleggen om om de functie te verwijderen.
 • U zult onze Internetsites (de "Sites"), de services en de software gebruiken in volledige overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst en alle extra reglementen, inclusief eventuele aanpassingen, en u zult zich houden aan de regels en instructies voor het spelen van de spellen die de services omvatten.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor het noteren, betalen en rekenschap geven aan enige relevante regering, belastingsysteem of andere autoriteit aan welke u belasting of andere heffing dan ook verschuldigd bent over uw uitbetaalde winsten.
 • Je stemt ermee in dat het Bedrijf de door jou gewonnen bedragen samen met je gebruikersnaam mag publiceren op de Sites en/of via sociale netwerken.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor welk telecommunicatienetwerk en service voor Internettoegang dan ook, en andere goedkeuringen en toestemmingen in verband met uw gebruik van de software en de services.
 • U zult de services en software alleen gebruiken in goed vertrouwen naar zowel het bedrijf als enige andere spelers die de services gebruiken. In het geval dat het bedrijf meent dat u de services of de software met slechte bedoelingen gebruikt, zal het bedrijf het recht hebben uw account onmiddellijk te annuleren, met de services en enige andere accounts die u heeft bij het bedrijf, en het bedrijf zal het recht hebben enige bijbehorende gelden in te houden. Hierbij verklaart u in dit geval afstand te doen van toekomstige claims tegen het bedrijf.
 • U bevestigt dat bepaalde spellen van de service u worden aangeboden op basis van gedeelde tafels, wat het bedrijf in staat stelt gebruikers van de service samen te brengen via de huismerken en de white label merken. U stemt ermee in dat het bedrijf u naar eigen inzicht in kan delen aan deze gedeelde tafels, en dat het bedrijf het rechts zal hebben u te weerhouden te spelen zowel via de huismerken als de white label merken, indien u deze overeenkomst breekt.
 • Je erkent en stemt ermee in, dat in het geval je kiest voor een zelf-uitsluiting van onze Sites, je geen toestemming hebt tot het openen of gebruiken van een nieuwe account bij enige andere site die wordt beheerd door het Bedrijf tot het einde van de zelf-uitsluitingsperiode, op welk moment de zelf-uitsluiting wordt opgeheven en je originele account wordt heropend. In het geval je in overtreding bent van het voorgaande, zullen wij het recht hebben enige nieuwe account bij een andere site te blokkeren, eventuele tegoeden die je stort (of gestort hebt) in te nemen, en kom je niet in aanmerking voor enige terugbetaling van ingezette of gewonnen tegoeden op een dergelijke account.

7. Verboden gebruik van de sites en services

 • Illegale Gelden en Onwettige Activiteiten: U verklaart dat de herkomst van het geld dat u gebruikt om te gokken op deze sites niet illegaal is, en dat u de services op geen enkele wijze als geldoverdrachtsysteem zult gebruiken. U zult de services niet gebruiken voor welke onwettige of frauduleuze activiteit of verboden transactie dan ook (inclusief het witwassen van geld) onder de wetgeving van elk op u van toepassing zijnd rechtsgebied (in het bijzonder, de wetgeving van Gibraltar). Indien het bedrijf een vermoeden heeft dat u zich wellicht inlaat of hebt ingelaten met frauduleuze, onwettige of ongepaste activiteiten, inclusief, zonder beperkingen, geldwitwaspraktijken, of enig gedrag anderszins in overtreding met deze overeenkomst, dan kan u de toegang tot de services onmiddellijk worden ontzegd en/of uw account worden geblokkeerd. Indien uw account onder zulke omstandigheden is beëindigd of geblokkeerd, is het bedrijf geenszins verplicht om welke gelden dan ook die op uw account staan aan u terug te storten. Naast het beëindigen van de toegang tot de services en/of het blokkeren van uw account, behoudt het bedrijf zich het recht voor te voorkomen dat u toegang hebt tot enige andere websites of servers van het bedrijf, of tot enige andere service aangeboden door het bedrijf. Het bedrijf zal bevoegd zijn om betreffende autoriteiten, andere online service providers en banken, creditcardbedrijven, elektronische betalingsaanbieders of andere financiële instellingen (tezamen "Geïnteresseerde Derde Partijen") op de hoogte te stellen van uw identiteit en van enige verdachte onwettige, frauduleuze of ongepaste activiteit, en u zult volledige medewerking verlenen aan het bedrijf om zulks te onderzoeken. In het belang van eerlijk spel op onze Sites is het verboden om in het spel welke erkende weddenschapstechnieken dan ook te gebruiken die de standaard voordelen van het huis omzeilen.  Dit bevat (maar is niet gelimiteerd tot) pogingen tot het tellen van de kaarten. Als het spel op je account aangeeft dat je zulke weddenschapstechnieken gebruikt, zullen we het account onmiddelijk blokkeren en de gelden in vernoemd account vasthouden. 
 • Misleiding: We hebben een geavanceerde eigendomstechnologie ontwikkeld met als doel gebruikers op te sporen en te identificeren die op frauduleuze of onwettige wijze gebruik maken van de services of de software. U zult niet inbreken in of uzelf toegang verschaffen tot de veiligheidsmaatregelen, een poging doen tot het voorgaande, of anderszins de veiligheidsmaatregelen van het bedrijf omzeilen. Indien het bedrijf, naar eigen inzicht, van mening is dat u deze clausule schendt, mag het bedrijf uw toegang tot de services onmiddellijk beëindigen en/of uw account blokkeren, en kan het bedrijf geïnteresseerde derde partijen van uw schending van deze clausule op de hoogte stellen.
 • Softwarehulpmiddelen: Het is niet toegestaan enig softwareprogramma of robotsysteem te gebruiken dat naar onze mening beschikt over kunstmatige intelligentie ("Softwarehulpmiddel") in combinatie met je gebruik van de Diensten. Wij controleren voortdurend het gebruik van de Diensten teneinde het gebruik van Softwarehulpmiddelen te ontdekken. Indien wij van mening zijn dat een Softwarehulpmiddel is gebruikt, behouden wij het recht voor om welke actie dan ook te ondernemen die wij passend achten, inclusief het onmiddellijk blokkeren van de toegang tot de Diensten van de overtredende gebruiker, het beëindigen van de account van een dergelijke gebruiker en het in beslag nemen van alle geldsommen die in een dergelijke account worden aangehouden.
 • Opzettelijke verbindingsverbreking: Het is u niet toegestaan om opzettelijk de verbinding met een spel te verbreken terwijl u op de sites speelt. Wij hebben ingewikkelde systemen ontwikkeld, waarmee wij gebruikers die tijdens een spel opzettelijk de verbinding verbreken, kunnen opsporen en identificeren. Indien, naar eigen inzicht van het bedrijf, u deze clausule schendt, mag het bedrijf uw toegang tot de services onmiddellijk beëindigen en/of uw account blokkeren. Indien uw account onder zulke omstandigheden is beëindigd of geblokkeerd, is het bedrijf geenszins verplicht om welke gelden dan ook die op uw account staan aan u terug te storten. Naast het beëindigen van de toegang tot de services en/of het blokkeren van uw account, behoudt het bedrijf zich het recht voor te voorkomen dat u toegang hebt tot enige andere websites of servers van het bedrijf, of tot enige andere service aangeboden door het bedrijf.

8. Uw Account

 • Uw account is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, en zal niet worden gebruikt voor enige professionele, zakelijke of commerciële doeleinden.
 • Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de toegang van enige derde partij tot uw account, en onder geen enkele voorwaarde zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor welk door u geleden verlies dan ook als gevolg van misbruik van uw wachtwoord door welke persoon dan ook, of voor ongeautoriseerde toegang tot uw account, en elke transacties waarbij uw gebruikersnaam en wachtwoord correct is ingevuld, zal als geldig worden beschouwd, geautoriseerd door u of niet.
 • Over de op uw account gehouden gelden zal geen rente worden uitbetaald.
 • Mocht u uw account voor minstens zes maanden niet gebruiken, dan beschouwen wij uw account als een "slapende account". De periode van zes maanden gaat in op de laatste datum waarop u op uw account hebt ingelogd. In het geval van een slapende account, zal het bedrijf maandelijkse administratiekosten heffen van 10 procent van het saldo van de account op de datum dat de account slapend werd. De administratiekosten worden van de slapende account afgetrokken beginnend vanaf de laatste dag van de zes maanden waarin de account inactief werd, en vervolgens op de laatste dag van elke maand daarna totdat het saldo van de rekening nul heeft bereikt. In het geval dat u tijdens de periode van tien maanden, gedurende welke de administratiekosten worden geheven, inlogt op uw account, zal het bedrijf ophouden met het heffen van de administratiekosten maar zal het niet verplicht zijn om aan u wat voor geld dan ook te retourneren dat destijds van uw account is afgetrokken.
 • Het bedrijf kan te allen tijde enig positief saldo op uw account verrekenen met enig bedrag dat u ons verschuldigd bent. Bij wijze van voorbeeld zal het bedrijf, in het geval dat na het afhandelen van een weddenschap in uw account in verband met onze sportwedservices een herziening nodig is, enig vereist geldbedrag van uw account kunnen aftrekken.
 • Het bedrijf kan van tijd tot tijd een afrondingsbeleid invoeren in relatie tot geld dat gestort is of uitbetaald is aan leden, indien sprake is van valutawisseling. Het effect van dit beleid kan tot gevolg hebben dat stortingen of uitbetalingen in valuta anders dan Amerikaanse dollars naar boven of naar beneden zullen worden afgerond bij het inwisselen van of naar Amerikaanse dollars. Slechts als voorbeeld: als volgens de dan geldende wisselkoers een storting van 10 door het bedrijf wordt gewisseld in USD 13,61 dan zal USD 14,00 op je rekening worden bijgeschreven. Details over het huidige afrondingsbeleid zullen op het moment dat het geld wordt ingewisseld voor u beschikbaar zijn.
 • Wij behouden het recht voor om welke door u of via uw account gemaakte inzet, stake of andere weddenschap dan ook te beperken of te weigeren.

9. Betalingstransacties en Betalingsfraude

 • Elke gebruiker van de Service is volledig verantwoordelijk voor het betalen van alle aan het Bedrijf verschuldigde gelden. U stemt ermee in dat u geen terugboeking zult pogen en/of betalingen die u hebt gedaan niet zult ontkennen of terugdraaien, en u zult het bedrijf vergoeden voor elke terugboeking, ontkenning of terugdraaiing van betalingen die u verricht en enig door het bedrijf geleden verlies als gevolg daarvan. Het bedrijf mag, naar eigen inzicht, ophouden de services aan te bieden aan of betalingen te verrichten aan bepaalde gebruikers of naar gebruikers die met bepaalde creditcards betalen.
 • Wij behouden ons het recht voor om kredietcontroles uit te voeren op elke gebruiker met derde partij kredietbureaus, op basis van de aan ons verstrekte informatie bij registratie.
 • Wij behouden ons het recht voor om verwerkers van elektronische betalingen van derden en/of financiële instellen te gebruiken ten einde door en naar u gemaakte betalingen te verwerken in verband met uw gebruik van de service. In de mate waarin ze niet conflicteren met de voorwaarden van deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de algemene voorwaarden van een dergelijke verwerker van elektronische betalingen van derde partijen en/of financiële instellingen.
 • In het geval van verdachte of frauduleuze betalingen, inclusief het gebruik van gestolen creditcards, of enige andere frauduleuze activiteit (inclusief enige terugboeking of andere terugdraaiing van een betaling), behouden we ons het recht voor om de account van een gebruiker te blokkeren, enige gemaakte uitbetaling terug te draaien en enige winsten te verhalen. Wij zullen bevoegd zijn om enige relevante autoriteiten of instellingen (inclusief kredietreferentiebureaus) op de hoogte te stellen van welke betalingsfraude dan ook of onwettige activiteit anderszins, en kunnen incassobureaus inschakelen om betalingen te verhalen. Onder geen enkel beding echter zal het bedrijf aansprakelijk zijn voor welk ongeautoriseerd gebruik van creditcards dan ook, ongeacht het feit of de creditcards als gestolen waren opgegeven of niet.
  Onze verwachting is dat onze spelers zullen storten om actief te spelen met hun eigen tegoeden. Op account waar dit niet het geval lijkt te zijn, behouden wij ons het recht voor een inzetminimum te eisen op gestorte tegoeden, voordat je geld kunt opnemen uit het betreffende account. Dit inzetminimum is een veelvoud van het totaal aan gestorte tegoeden. Wij zullen de hoogte per geval bepalen (bijvoorbeeld 1x het gestorte bedrag). Wij behouden ons het recht voor te eisen dat aan dit inzetminimum voldaan wordt op bepaalde spellen, en om bepaalde spelsoorten uit te sluiten, naar ons eigen inzicht.
 • Alle betalingen naar uw account dienen vanaf een enkele betalingsbron afkomstig te zijn, zoals creditcard, betaalpas of kredietkaart, waarvan u de genoemde rekeninghouder bent.

10. Bonussen

 • Alle promoties, bonussen of speciale aanbiedingen zijn onderhevig aan specifieke algemene voorwaarden voor promoties, en welke aanvullende bonus dan ook bijgeschreven op uw account, dient te worden gebruikt overeenkomstig zulke algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om enige promotie, bonus of speciale aanbieding te allen tijde in te trekken.
 • In het geval het bedrijf van mening is dat een gebruiker van de service een bonus of een andere promotie misbruikt of probeert te misbruiken, of mogelijk kan profiteren door misbruik of gebrek aan vertrouwen in een door het bedrijf aangenomen gokbeleid, mag het bedrijf naar eigen inzicht iedere gebruiker iedere bonus of promotie weigeren, achterhouden of intrekken, of ieder beleid herroepen ten aanzien van die gebruiker van de service, hetzij tijdelijk of permanent.
 • Alle gebruikers van de Services komen in aanmerking voor slechts één welkomstbonus. Spelers die hun eerste storting doen bij het Bedrijf of een van de white label partners en die eerder een account hebben gehad of er momenteel een hebben bij een Site die eigendom is van of uitgebaat wordt door het Bedrijf, inclusief zowel huismerken als white label merken, komen niet in aanmerking voor een extra welkomstbonus, tenzij het Bedrijf naar eigen inzicht anders beslist.
 • In het geval dat het Bedrijf naar eigen inzicht van mening is dat u onterecht misbruik hebt gemaakt van de welkomstbonussen van het Bedrijf, of enige andere onrechtmatige handeling hebt ondernomen met betrekking tot enige bonuspromoties die zijn aangeboden op een Site die eigendom is van of uitgebaat wordt door het Bedrijf, dan zal het Bedrijf het recht hebben om uw account bij het Bedrijf te blokkeren of te sluiten, en in dergelijke omstandigheden zal het Bedrijf geenszins verplicht zijn enige tegoeden die u in uw accounts hebt te retourneren, met uitzondering van uw aanvankelijke storting.
 • Als wij reden hebben te vermoeden dat een account of groep accounts systematisch wordt beheerd – als bijvoorbeeld bepaalde inzettechnieken gebruikt worden of de accounts worden gebruikt om in te zetten als een groep, dan behoudt het Bedrijf zich het recht voor alle betreffende accounts te sluiten, en het Bedrijf is in geen geval verplicht enige tegoeden op deze accounts, anders dan de originele stortingsbedragen, aan u te retourneren.
 • U kunt verzoeken een bonus van uw account te laten verwijderen, maar onthoud dat een dergelijke verwijdering tevens de verwijdering inhoud van enige winsten die u met deze bonus hebt gegenereerd.
 • Let op dat de 'bevestig je ID'-bonus wordt uitgegeven naar inzicht van het bedrijf en daarom niet beschikbaar is voor alle spelers die hun identiteit bij ons bevestigen. Wij behouden ons het recht voor deze bonusaanbieding te allen tijde in te trekken. Bepaalde criteria worden in overweging genomen om te bepalen welke spelers de verificatiebonus ontvangen, zoals het land van inschrijving, stortingsbedrag, betalingsmethode en andere accountgegevens. Neem contact op met Operations@cassava.net als je meer informatie wilt over deze specifieke bonusaanbieding, en of je account ervoor in aanmerking komt.

11. Verplichtingen van het bedrijf

 • Het bedrijf is niet verplicht te controleren of gebruikers de service gebruiken overeenkomstig deze overeenkomst of het extra reglement, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt.
 • Onder geen enkel beding zal het bedrijf verplicht zijn enige klachten te onderzoeken of op te volgen van een speler tegen een andere speler tijdens het gebruik van de service, of geen enkele actie ondernemen in verband hiermee, of geen enkele actie ondernemen tegen een speler om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking voor het schenden van de voorwaarden van deze overeenkomst. Het Bedrijf mag, naar eigen inzicht, beslissen gepaste actie te ondernemen tegen welke persoon dan ook waarvan het vermoedt dat die zich inlaat met enig onwettig gedrag of die anderzijds de voorwaarden van deze overeenkomst schendt, maar is hiertoe niet verplicht.
 • Het bedrijf is niet verplicht accountnamen of wachtwoorden te bewaren. Indien u uw accountnaam of wachtwoord door enige andere oorzaak dan de fout van het bedrijf verkeerd invoert, vergeet of verliest, zal het bedrijf niet aansprakelijk zijn.
 • Het bedrijf zal alle persoonlijke gegeven die u levert strikt in overeenkomst met het privacybeleid behandelen.

12. GEEN GARANTIE

 • DE SERVICES EN DE SOFTWARE WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS". HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING AF, ZIJ HET UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET (ZIJ HET BIJ DE WET, STATUUT OF ANDERSZINS), INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL, VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE SERVICES OF DE SOFTWARE OF OVERTREDING VAN TOEPASSELIJK WETTEN EN BEPALINGEN. HET VOLLEDIGE RISICO BETREFFENDE HET GEBRUIK, DE KWALITEIT EN DE UITVOERING VAN DE SOTWARE LIGT BIJ U.
 • HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE OF DE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, ONONDERBROKEN, OP TIJD, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, OF DAT DE SOFTWARE OF DE SERVER DIE HET TOEGANKELIJK MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF BUGS, OF DE VOLLEDIGE FUNCTIONALITEIT, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE MATERIALEN MET BETREKKING TOT RESULTATEN OF NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE DOOR U VIA DE SERVICES VERKREGEN INFORMATIE VERTEGENWOORDIGT.
 • IN HET GEVAL VAN SYSTEEM- OF COMMUNICATIEFOUTEN, BUGS OF VIRUSSEN MET BETREKKING TOT AFREKENING VAN DE ACCOUNT OF ANDERE ELEMENTEN VAN DE SERVICE OF HET GEVOLG VAN GEGEVENSVERLIES DOOR U OF ENIGE ANDERE SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR OF SOFTWARE, ZAL HET BEDRIJF ONDER GEEN ENKEL BEDING AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U EN BEHOUDT HET BEDRIJF ZICH HET RECHT VOOR OM ALLE SPELLEN IN KWESTIE NIETIG TE VERKLAREN EN ENIGE ANDERE ACTIE TE ONDERNEMEN OM ZULKE FOUTEN TE CORRIGEREN, BEHOUDENS HET FEIT DAT WE NIET VEREIST ZIJN ENIG BACKUP SYSTEEM EN/OF SYSTEMEN OF SOORTGELIJKE SERVIVES TE BIEDEN.
 • HET BEDRIJF ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE HANDELINGEN OF OMISSIES BEGAAN DOOR UW INTERNET SERVICE PROVIDER OF ANDERE DERDE PARTIJ WAARMEE U EEN OVEREENKOMST HEBT VOOR HET VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT DE SERVER DIE DE SITE BEHEERT.

13. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • U stemt ermee in dat u vrij bent om te kiezen of u wel of niet de services gaat gebruiken, en dat u dit doet op uw eigen risico en naar eigen inzicht.
 • Het bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor u of enige derde partij in contract, onrecht, nalatigheid, of anderszins, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortkomt uit of in enige manier verbonden is met uw gebruik van de software of de services, zij het direct of indirect, inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van zaken, verlies van winsten (inclusief verlies van of het niet ontvangen van verwachte winsten), onderbreking van zaken, verlies van zakelijke informatie, of enig ander geldelijk of voortvloeiend verlies (zelfs wanneer wij door u op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulk verlies of schade).
 • Het bedrijf zal niet aansprakelijk zijn in contract, onrecht, nalatigheid, of anderszins, voor enig verlies of welke schade dan ook die voortkomt uit, of in enige manier verbonden is met uw gebruik van enige link die de site bevat. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Internetsite waar naartoe vanaf de sites of via de services gelinkt wordt.
 • U bevestigt dat het bedrijf niet aansprakelijk zal zijn naar u of enige derde partij voor welke modificatie dan ook of uitstel van of beëindiging van de software of de services.
 • Niets in deze overeenkomst zal enige aansprakelijkheid van het bedrijf voor fraude, dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatenschap van het bedrijf uitsluiten.
 • U gaat ermee akkoord dat, in het geval dat de software of de services niet correct werken als gevolg van, maar niet gelimiteerd tot, enige vertraging of onderbreking van de werking of transmissie, enig verlies of corruptie van gegevens of communicatie of lijnfouten, misbruik van enig persoon van de site of de inhoud daarvan of enige fout of omissie in de inhoud of enige andere factoren buiten ons beheer:

  a. bedrijf niet verantwoordelijk zal zijn voor het gevolg van enig verlies, inclusief verlies van winsten, en

  b. zulke fouten resulteren in een verhoging van de aan u verschuldigde of uitbetaalde winsten, zult u geen recht hebben op de winst die binnen zulk een verhoging valt. U zult het bedrijf onmiddellijk van de fout op de hoogte stellen, en zult enige op uw account bijgeschreven winsten als fout van het bedrijf (uitgevoerd door het bedrijf) terugbetalen of het bedrijf mag, naar eigen inzicht, een bedrag aftrekken van uw account dat gelijk is aan die winsten of zulk een bedrag verrekenen tegen welk geld dan ook dat het bedrijf aan u verschuldigd is.

14. Schending van deze algemene voorwaarden

 • U gaat akkoord met het volledig schadeloosstellen van en het uitsluiten van aansprakelijkheid van het bedrijf, zijn white label partners en hun respectievelijk bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, managers en werknemers op direct verzoek voor enige claims, eisen, aansprakelijkheden, schades, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten en welke andere kosten dan ook, op wat voor manier dan ook veroorzaakt, die kunnen ontstaan als gevolg van:

a. enige schending van deze overeenkomst door u;
b. overtreding door u van enige wet of de rechten van enige derde partij;
c. gebruik door u van de services of de software, of gebruik door enige andere persoon die toegang heeft tot de services of de software, gebruikmakend van uw gebruikersidentificatie, al dan niet met uw autorisatie; of
d. het accepteren van welke winst dan ook.

 • Behalve enig ander beschikbaar rechtsmiddel, als u welk van deze algemene voorwaarden dan ook van deze overeenkomst schendt, of het bedrijf redelijke gronden heeft te vermoeden dat u de algemene voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden, naast welke andere rechtsmiddelen beschikbaar tot het bedrijf dan ook, kunnen uw winsten verbeurt worden verklaard naar eigen inzicht van het bedrijf en kan het bedrijf hangende het onderzoek en/of de conclusie van welke gerechtelijke procedure dan ook, welk op uw account staand positief saldo dan ook vasthouden wegens welke schade dan ook of andere bedragen die u aan het bedrijf verschuldigd bent. Het niet nakomen van deze overeenkomst kan ook resulteren in het diskwalificeren van u, het sluiten van de account en/of het ondernemen van juridische stappen tegen u.

15. Geschillen

 • U accepteert en gaat ermee akkoord dat de Generator van Willekeurige Nummer ("RNG") de willekeurig gegenereerde evenementen zal bepalen die vereist zijn in verband met de services en daar waar het getoonde resultaat op de software (zoals geïnstalleerd en in werking gesteld door uw hardware) conflicteert met de getoonde resultaten op onze server, zullen de getoonde resultaten op onze server voorrang krijgen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat (onder voorbehoud van uw andere rechten en rechtsmiddelen) de bedrijfsregisters de uiteindelijke autoriteit zullen zijn in het bepalen van de voorwaarden van uw gebruik van de services.
 • Geen claims of geschillen zullen na zeven dagen, gerekend vanaf de datum van de oorspronkelijke transactie, in overweging worden genomen en alle claims of geschillen moeten worden opgenomen met de klantenservice op support@888.com of via de betreffende support e-mail van een White Label Brand.

16. Tijdsduur en Beëindiging

 • Deze overeenkomst zal onmiddellijk van kracht worden nadat u het registratieproces bij het bedrijf hebt voltooid, en zal van kracht blijven tenzij en totdat deze wordt beëindigd overeenkomstig de voorwaarden ervan.
 • Wij kunnen deze overeenkomst en uw account (inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord) onmiddellijk en zonder vooraankondiging beëindigen:

  a. indien wij om welke reden dan ook besluiten de services niet meer te leveren, in het algemeen of specifiek aan u;
  b. indien wij menen dat u een van de voorwaarden van deze overeenkomst hebt geschonden;
  c. indien uw gebruik van de Diensten op enige wijze ongepast was, of u de sfeer van deze Overeenkomst hebt geschonden;
  d. als uw account op enige wijze geassocieerd is met een bestaande account die gesloten is. Als uw account geassocieerd is met of in relatie staat tot bestaande, geblokkeerde accounts kunnen wij uw account blokkeren, ongeacht de aard van deze relatie en de inschrijfgegevens die op de betreffende account gebruikt zijn; of
  e. om welke andere reden dan ook die wij geschikt achten. Behalve indien anderszins bepaald hierin, zal bij de beëindiging van deze overeenkomst welk saldo dan ook op uw account binnen een redelijke tijd vanaf uw verzoek worden geretourneerd, waarbij wij altijd het recht behouden om welk bedrag dan ook in mindering te brengen met enig door u aan ons verschuldigd bedrag.

 • U kunt deze overeenkomst en uw account (inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde beëindigen door ons een e-mail te sturen naar support@888.com of via het e-mailadres van de support van het relevante white label merk. Zulk een beëindiging wordt voor het bedrijf, dat uw account (inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord) beëindigd, van kracht binnen 7 kalenderdagen na ontvangst door het bedrijf van uw e-mail op onze servers in Gibraltar, op voorwaarde dat u verantwoordelijk blijft voor welke activiteit dan ook op uw account tussen het ons verzenden van een e-mail en de beëindiging van uw account door ons.
 • Bij het beëindigen van deze Overeenkomst zult u:

  a. stoppen met het gebruik van de software en de services;
  b. alle bedragen betalen die het bedrijf toekomen; en
  c. de software van uw computerapparatuur verwijderen en permanent wissen, en alle gerelateerde documentatie in uw bezit, onder uw toezicht, macht of controle vernietigen.

 • Het recht tot beëindigen van deze overeenkomst, gegeven door deze clausule, zal geen voorbehoud betekenen op enig ander recht of remedie van enige partij met betrekking tot de betreffende schending (indien van toepassing) of enige andere schending.
 • Bij het beëindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook, tenzij anderszins bepaald in deze overeenkomst en onderhevig aan enige voorwaarden of verplichtingen verkregen voorafgaand aan de beëindiging, zal geen van beide partijen enige verdere verplichtingen hebben jegens de ander onder deze overeenkomst.
 • In het geval van het door ons beëindigen van deze overeenkomst wegens uw schending van deze overeenkomst (inclusief het extra reglement), zal het bedrijf geenszins verplicht zijn u enige fondsen die nog in uw account zouden zitten terug te betalen, en u zult geen dergelijke claim tegen het bedrijf kunnen hebben.
 • Als je hebt gekozen voor een zelfuitsluiting, dan wordt je account gesloten op alle merken van het Bedrijf. Heb je echter gekozen voor een "Rustperiode", dan wordt je account alleen gesloten op het betreffende merk van het Bedrijf. Je bent gedurende deze periode verplicht je te houden aan deze beperking. Als je nieuwe accounts opent terwijl je een zelfuitsluiting of rustperiode hebt ingesteld op een van de merken van het Bedrijf, dan zullen wij dergelijke accounts sluiten zodra ze opgemerkt worden. Wij zijn niet verplicht om u enige stortingen of tegoeden te retourneren van de accounts die u hebt geopend tijdens een actieve beperkende maatregel.
 • Als u eerder een gokprobleem, financiële problemen of enige andere onder "Preventiebeleid" genoemde problemen hebt gehad, is het uw eigen verantwoordelijkheid zich te weerhouden van het openen van een nieuwe account. Als u bijvoorbeeld eerder bij een van de merken die worden beheerd door het Bedrijf geblokkeerd bent vanwege een gokverslaving, dan bent u verplicht zich te weerhouden enige nieuwe accounts te openen bij welk merk dan ook dat wordt beheerd door het Bedrijf. Opent u toch nieuwe accounts, dan zullen wij deze sluiten zodra wij ze opmerken. Wij zijn niet verplicht om u enige stortingen of tegoeden te retourneren van de accounts die u hebt geopend tijdens een dergelijke situatie.

17. Algemeen

 • Indien welk deel dan ook van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar zal blijken te zijn, dan zal die bepaling worden geacht te zijn gesplitst van de rest van deze overeenkomst, en zal dit de validiteit en uitvoerbaarheid van enige van de overblijvende bepalingen van deze overeenkomst niet beïnvloeden. In zulke gevallen zal het gedeelte dat onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden verklaard op een wijze die consistent is met de toepasbare wet teneinde de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk te benaderen.
 • Geen verklaring van afstand door ons van enige voorwaarden van deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als enige verklaring van afstand van enige voorgaande of opvolgende schending van enige voorwaarden van deze overeenkomst.
 • Indien anderszins nadrukkelijk verklaard, zal niets in deze overeenkomst enige rechten of andere baten naar derde partijen creëren of schenken.
 • Niets in deze overeenkomst zal worden verklaard in die zin dat er sprake is van het creëren van enig agentschap, partnerschap of enige andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen u en ons.
 • Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen u en het bedrijf betreffende het gebruik van de software en services, en vervangt enige en alle voorafgaande overeenkomsten tussen u en het bedrijf aangaande hetzelfde. U bevestigt dat, door ermee akkoord te gaan deze overeenkomst te accepteren, u op geen enkele verklaring een beroep hebt gedaan die u vrijwaart van schade voor zover hetzelfde uitdrukkelijk is verklaard door het bedrijf in deze overeenkomst.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder jouw toestemming, over te dragen, in opdracht te geven, in licentie te geven of te verpanden: (i) aan elke entiteit binnen dezelfde bedrijfsgroep als het bedrijf of (ii) in geval van een fusie, verkoop van activa of vergelijkbare zakelijke transactie waar het bedrijf in verwikkeld kan zijn.
 • U mag op wat voor manier dan ook geen enkele van uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen, in opdracht geven, in licentie geven, of verpanden.
 • In deze overeenkomst betekent, "u" of "uw" of "gebruiker" welke persoon dan ook die de services of de software gebruikt onder deze overeenkomst. Tenzij anders vermeld, refereren "wij", "ons" of "onze" gezamenlijk aan het bedrijf en zijn dochtermaatschappijen, filialen, managers, functionarissen, werknemers, agenten, en aannemers.
 • Niets in deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd zodat aan u welke obligatierente dan ook kan worden gegeven over het bezit van het bedrijf, inclusief voor het vermijden van twijfel over welk bedrag dan ook dat gecrediteerd is op uw rekening.

18. Gokspelbepalingen van Gibraltar

Op het bedrijf zijn de wetten en interactieve gokspelbepalingen van Gibraltar van toepassing. U erkent dat het bedrijf krachtens deze wetten en bepalingen verplicht kan worden bepaalde informatie over u en uw account vrij te geven aan de autoriteiten van Gibraltar.

19. Chat-functie

Als onderdeel van uw gebruik van de services kan het bedrijf u voorzien van chatfaciliteiten, via welke u kunt communiceren met andere gebruikers van de services. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de chatfaciliteiten herzien en een dossier bij te houden van alle verklaringen die op zulk een faciliteit zijn gemaakt. Uw gebruik van de chatfaciliteiten is onderhevig aan de volgende regels:

 

 • U zult geen verklaringen afleggen die expliciet seksueel of flagrant beledigend zijn, inclusief uitingen van onverdraagzaamheid, racisme, haat of godslastering.
 • U zult geen uitingen doen die grof, lasterend, hinderend of beledigend zijn voor andere gebruikers van de services.
 • U zult geen uitingen doen waarin wordt geadverteerd voor, of reclame gemaakt voor, of die op enige wijze in relatie staan tot enige andere online entiteit.
 • U zult geen uitingen doen t.o.v. het bedrijf of de site of enige andere Internetsite verbonden aan het bedrijf die niet waar en/of slecht en/of schadelijk zijn voor het bedrijf.
 • Wij zijn ons er terdege van bewust dat Engels voor de meeste spelers niet hun eerste taal is. Momenteel is ons beleid echter nog steeds dat de enige taal die is toegestaan in onze chatapplicatie de Engelse is. 
 • In het geval u welke van bovenstaande bepalingen dan ook ten aanzien van de chatfaciliteiten schendt, zal het bedrijf behoudt zich het recht voor je chatprivileges in te trekken of zelf je account tijdelijk of permanent te sluiten. Bij zulk een beëindiging zal het bedrijf u de gelden retourneren die zich op uw account bevinden onder aftrek van het op dat moment aan het bedrijf verschuldigde bedrag (indien van toepassing).

OPMERKING: Wanneer u gebruik maakt van de chatfaciliteiten, kan enige persoonlijk informatie die u verzendt, gelezen, verzameld of gebruikt worden door andere gebruikers van dezelfde chatfaciliteiten, en kan gebruikt worden door derden om u ongewenste berichten te verzenden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk en zal niet verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke informatie die u via de chatfaciliteiten wenst te verzenden.

20. Afdeling Klantenservice en Speciale promoties

 • Om de service-kwaliteit te verzekeren, kunnen door u gemaakte gesprekken naar de afdeling klantenservice opgenomen worden.
 • Hierbij geef je uitdrukkelijk toestemming aan het Bedrijf om de door jou bij registratie verstrekte contactgegevens te mogen gebruiken om direct contact met je te kunnen opnemen in verband met je gebruik van de diensten of welke andere door het bedrijf, zijn partners of affiliates aangeboden producten of diensten dan ook.
 • Het bedrijf zal geen ontoelaatbaar gedrag door gebruikers van de service aan het adres van de werknemers van het bedrijf toestaan. In het geval dat het bedrijf naar eigen inzicht van mening is dat uw gedrag, via telefoon, live chat, e-mail of anderszins, grof of beledigend is naar een van de werknemers van het bedrijf, dan zal het bedrijf het recht hebben uw account bij het bedrijf onmiddellijk te annuleren, en het bedrijf zal in dergelijke gevallen geenszins verplicht zijn enige gelden in uw account aan u te retourneren.
 • Het bedrijf mag u van tijd tot tijd speciale promoties aanbieden. Deze promoties kunnen u op verschillende manieren onder de aandacht worden gebracht, inclusief ,maar niet beperkt tot, (i) e-mail, (ii) telefoon, (iii) SMS en (iv) extra vensters die door de software geopend worden. Promoties beginnen om 00:00 en eindigen om 23:59 GMT op de genoemde data, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden van de promotie.
 • Wij zullen u voorzien van een opt-out optie met betrekking tot de verschillende typen communicatie van het bedrijf, en indien u ervoor kiest deze te gebruiken, dan zal het bedrijf uw keuze in deze respecteren.

21. Wisselkoersen

 • U stemt er hierbij mee in en accepteert dat jackpotbedragen en andere promotionele bedragen op de site kunnen worden weergegeven in een andere valuta dan waarin ze daadwerkelijk aan u zullen worden uitbetaald. Alle omrekeningen van valuta's die worden uitgevoerd door het Bedrijf met als doel dat u geld in uw account kunt storten en eruit kunt opnemen, worden uitgevoerd door het Bedrijf aan de hand van een wisselkoers die vergelijkbaar is met dagelijkse commerciële koersen die door banken en creditcardbedrijven worden aangeboden.

22. Verwijderen en Snelkoppelingen

Als u gebruik maakt van onze gedownloade software, en u wilt deze verwijderen, dan kunt u dit doen via Software op het Configuratiescherm van uw computer.

Let op dat tijdens de installatie van de software de volgende snelkoppelingen op het bureaublad van uw computer worden geplaatst:

 • Koppeling in Snel starten
 • Koppeling op Bureaublad
 • Snelkoppeling naar de client in het Menu Start.
 • Merknaammap met snelkoppeling naar client en verwijderen in de Programma-instellingen in het Menu Start.
 • Snelkoppeling naar Spelopties in het Menu Start.

Als je besluit de Software te verwijderen, dan zullen bepaalde registersleutels achterblijven op je computer om de regels omtrent ons preventiebeleid te handhaven, pogingen tot fraude te voorkomen, en te voldoen aan de eisen van de Gibraltar Regulatory Authority (GRA).


23. Minimale systeemvereisten

Om van onze diensten te kunnen genieten, moeten eindgebruikers óf een C++-applicatie installeren op hun computer (voor de download-versie), óf de online versie van de diensten gebruiken (geen download).

De minimale systeemvereisten voor de download-versie zijn:

 • Windows besturingssysteem, XP of later
 • 64 MB RAM of meer (aanbevolen)
 • Alle eindgebruikers moeten Adobe Flash Player (10.3 of hoger) geïnstalleerd hebben.
  Als de geïnstalleerde versie Adobe Flash Player niet voldoet aan de bovenstaande eis, dan wordt de eindgebruiker verzocht de vereiste versie te downloaden en installeren.

De minimale vereisten voor Mac zijn:

 • OS-versie: Mac OS X 10.6.8
 • CPU: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
 • Geheugen: 4 GB DDR2 667 MHz

De online client werkt op de volgende browsers:

 • IE6 en hoger, Firefox 3 en hoger, Safari 4 en hoger, Chrome 4 en hoger
 • Alle gebruikers moeten de Adobe Flash browser-plugin (10 of hoger) geïnstalleerd hebben

24. Meerdere valuta's in het Casino

Als u heeft gekozen voor een casino banktegoed in ponden (GBP) of euro's, raden we u met klem aan alle versies van casino die u op uw computer heeft staan, te upgraden naar de nieuwste versie, zodat deze valuta ondersteund wordt. Als u toch besluit een oudere versie van de casino software te gebruiken zonder te upgraden, dan kunnen zich diverse problemen voordoen waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen; de spelgeschiedenis zal bijvoorbeeld weergegeven worden in de verkeerde valuta, en u zult pas de juiste geschiedenis kunnen zien wanneer u uw casino software hebt geupgrade.

25. Toepasselijke Wetgeving

Deze overeenkomst en de verhouding tussen de partijen zullen worden beheerd door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Gibraltar, en u gaat er onherroepelijk mee akkoord dat u zich onderwerpt, ten gunste van het bedrijf, aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Gibraltar om welke geschillen (inclusief claims voor het beginnen en tegenvorderingen) dan ook te regelen die kunnen optreden in verband met de creatie, validiteit, effect, interpretatie van de uitvoering, of de wettelijke verhoudingen vastgesteld door de overeenkomst of anderszins ontstaan in verband met deze overeenkomst.


26. Discrepanties in taal

Deze overeenkomst is opgesteld in de Engelse taal. In geval van discrepantie tussen de betekenis van één van de vertalingen van deze overeenkomst en de Engelstalige versie, zal de betekenis van de Engelstalige versie doorslaggevend zijn.

 

27. Bepalingen met betrekking tot specifieke spellen

 

Jackpotwinsten

U gaat er hierbij mee akkoord dat in het geval u een jackpot wint van USD 20.000 of meer (of dezelfde waarde in enige andere valuta) met de speelautomaten, video speelautomaten, videopoker of enige andere jackpotgame of -automaat van het casino, u het bedrijf de onherroepelijke, exclusieve en oneindige wereldwijde rechten en toestemming verleent uw naam, foto en afbeelding te gebruiken in elke media met betrekking tot de marketing en promotie van het bedrijf en de site, en u zult in deze volledige medewerking verlenen aan de vertegenwoordigers van het bedrijf.

Jackpot prijzen kunnen in maximaal 24 betalingen worden toegekend aan de winnaars indien dusdanig besloten door het bedrijf (en uitsluitend door het bedrijf).


Live Casino

Je erkent bij deze dat, om te spelen in ons Live Casino, een speler moet voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot hardware, software en internetverbinding:

Hardware: 2,5 GHz Intel Pentium III of 100% compatibel

1 GB RAM

Toetsenbord, muis

Software Microsoft Windows 2000/ XP of Vista

SVGA grafische kaart die een resolutie van 800 x 600 of hoger kan bereiken

Internet Explorer 6.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 of later

Adobe Flash Player 9

Verbinding: 256 kbps

Je stemt er bij deze mee in dat, in het geval je de verbinding met het Live Casino verliest vanwege ontoereikende hardware, software en/of verbinding aan de kant van de speler, wij niet verantwoordelijk zijn voor enige terugbetaling aan spelers, en dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enige verliezen, inclusief hieruit voortvloeiende verliezen of winsten.Poker

U gaat er bij deze mee akkoord dat alle door u geplaatste inzetten met betrekking tot de meer-speler pokerspellen geplaatst zijn bij andere gebruikers en niet bij of tegen het bedrijf. Het bedrijf draagt geen enkel risico voor geplaatste inzetten tussen u en enige andere gebruikers van de services. Het bedrijf plaatst noch accepteert onder enige voorwaarde zelf inzetten.

Je begrijpt en stemt ermee in dat al onze multi-player pokergames openbaar zijn, en dus kunnen worden bekeken en gepubliceerd door andere spelers.

Wij exploiteren de meer-speler pokerspellen om gebruikers een platform te bieden waarop ze met gebruik van de software poker kunnen spelen en met elkaar kunnen gokken. Ter vergoeding van deze service brengen wij in rekening, ofwel:

a. een commissie (bekend als een rake) die wordt berekend op basis van de huisregels; of
b. een percentage van het "buy-in" bedrag voor toernooien.

Collusie: Collusie vindt plaats wanneer twee of meer spelers aan een pokertafel proberen een oneerlijk voordeel te behalen door het delen van kennis over hun kaarten of andere informatie. Elke speler die samenzweert of probeert samen te zweren met welke andere speler dan ook tijdens gebruik van de services, kan permanent worden uitgesloten van gebruik van de services of de software of enige andere gerelateerde services van het bedrijf en zijn account kan onmiddellijk worden beëindigd, en het bedrijf heeft recht op alle gelden in de account van een dergelijke speler. We hebben een geavanceerde eigendomstechnologie ontwikkeld met als doel spelers op te sporen en te identificeren die samenzweren. Indien het bedrijf op de hoogte wordt gesteld van vermoedelijke samenzwering, kan het, naar eigen inzicht, de toegang van de verdachte spelers tot de services beëindigen en/of hun accounts blokkeren en beslag leggen op alle tegoeden in dergelijke accounts. Geen enkele speler zal het recht hebben van het bedrijf te eisen om enige andere stappen te ondernemen tegen spelers verdacht van samenzweren, vals spelen of enige andere vorm van fraude.

Chipdumping: Chipdumping vindt plaats wanneer welke speler dan ook met opzet een hand verliest ten einde het met opzet overdragen van zijn chips aan een andere speler. Elke speler die zich inlaat met chipdumping of hiertoe een poging heeft gedaan tijdens het gebruik van de services, kan permanent worden uitgesloten van gebruik van de services of de software of enige andere gerelateerde services van het Bedrijf, en de account van zulk een speler kan onmiddellijk worden beëindigd. Indien het bedrijf op de hoogte wordt gesteld van vermoedelijke chip-dumping, kan het, naar eigen inzicht, de toegang van de verdachte spelers tot de services beëindigen en/of hun accounts blokkeren en beslag leggen op alle tegoeden in dergelijke accounts. In zulke gevallen zal het bedrijf niet verplicht zijn aan de relevante speler enige gelden terug te storten die zich destijds in de account bevonden.

Als wij reden hebben te vermoeden dat een account of groep accounts systematisch wordt beheerd – als bijvoorbeeld bepaalde inzettechnieken gebruikt worden of de accounts worden gebruikt om te spelen als een groep, dan behoudt het Bedrijf zich het recht voor alle betreffende accounts te sluiten, en het Bedrijf is in geen geval verplicht enige tegoeden op deze accounts, anders dan de originele stortingsbedragen, aan u te retourneren.

Plaatsingshulpmiddelen: Zonder te derogeren aan het verboden gebruik van Softwarehulpmiddelen, heb je geen toestemming om een softwareprogramma of extern hulpmiddel te gebruiken dat je naar onze mening helpt om een plaats aan een pokertafel te vinden of dat je automatisch een plaats aan een pokertafel geeft ("Plaatsingshulpmiddel"). Wij controleren voortdurend het gebruik van de Diensten teneinde het gebruik van Plaatsingshulpmiddelen te ontdekken. Indien wij van mening zijn dat een Plaatsingshulpmiddel is gebruikt, behouden wij het recht voor om welke actie dan ook te ondernemen die wij passend achten, inclusief het onmiddellijk blokkeren van de toegang tot de Diensten van de overtredende gebruiker, het beëindigen van de account van een dergelijke gebruiker en het in beslag nemen van alle geldsommen die in een dergelijke account worden aangehouden.

Misbruik van de functie "Uitzitten": De uitzitfunctie ("Sit out") is alleen bedoeld voor korte pauzes tussen langdurige speelperiodes. Het is niet de bedoeling dat de functie gebruikt wordt wanneer er niet aan een tafel gespeeld wordt of om te wachten totdat spelers aan een tafel plaatsnemen of een tafel verlaten. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht actie te ondernemen tegen spelers die de uitzitfunctie overdreven lang gebruiken. Spelers die de uitzitfunctie herhaaldelijk misbruiken kan de deelname aan onze pokerspellen tijdelijk of voor onbepaalde tijd worden ontzegd.

Betalingsgeschillen: Elke gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het betalen van enige en alle gelden verschuldigd aan andere gebruikers van de services en/of het bedrijf. Enige claim jegens een gebruiker van de services voor de betaling van winsten met betrekking tot verloren inzetten geplaatst door een andere gebruiker van de services zijn tegen die andere gebruiker, niet het bedrijf. Het bedrijf is op geen enkele wijze verantwoordelijk u te betalen als welke gebruiker van de service dan ook u om welke reden dan ook niet betaalt, of welke actie dan ook te ondernemen tegen zulke gebruikers van de service. Alle geschillen ontstaan tussen gebruikers van de service, inclusief die betrekking hebben op betalingsfraude, behoren niet tot de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

Als uw account op enige wijze in verband is gebracht met pokerfraude – bijvoorbeeld via chip-dumping, collusie of het ontvangen van frauduleuze geldoverschrijvingen – kan uw account gesloten worden, en zijn wij niet verplicht u enige tegoeden uit deze account te retourneren. Dit ongeacht of kan worden bewezen dat uw account met opzet tegoeden ontvangt van een frauduleuze gebruiker.

In het geval van een onderzoek naar pokerfraude zijn wij op generlei wijze verplicht enige verklaring af te geven voor het ontvangen van fraudeleuze tegoeden. Als een dergelijk onderzoek is afgerond en uw account wordt heropend, dan kunnen wij naar eigen inzicht de ontvangen frauduleuze tegoeden van uw banktegoed verwijderen.

Geldoverschrijvingen – Als u besluit een geldoverschrijving te doen naar een andere account, accepteert u dat deze overschrijving onomkeerbaar is. Zodra het bedrag en de gebruikersnaam van de ontvanger bevestigd zijn, kunt u een dergelijke overschrijving niet terugdraaien vanwege enig verlies van tegoeden door het overschrijven naar de verkeerde account.

Als op uw account tegoeden terecht komen via een geldoverschrijving van accounts die beveiligingsproblemen hebben, behouden wij ons het recht voor uw account te blokkeren en enige tegoeden achter te houden, totdat de beveiligingsproblemen voor alle betrokken accounts zijn opgelost – inclusief die accounts waarvan u geld hebt ontvangen.

Geen enkele speler zal het recht hebben van het bedrijf te eisen om enige stappen te ondernemen tegen spelers verdacht van samenzweren, vals spelen of enige andere vorm van fraude. Het bedrijf geeft geen informatie vrij over dergelijke onderzooeken of uitkomsten hiervan. U bent zich volledig bewust van het feit dat de kans bestaat geld te verliezen tijdens het gokken door middel van de services, en dat u volledig verantwoordelijk bent voor enig zulk verlies. Je stemt ermee in dat je gebruik van de Diensten uitsluitend je eigen keuze, op eigen overweging en voor je eigen risico is. In relatie tot je verliezen zult je geen enkele claim hebben tegen het bedrijf, enig gelieerde entiteiten, de white label partners of hun respectievelijk managers, functionarissen of werknemers.Live Poker

Om aan de live poker videotafels te spelen, moet er een videoapparaat zijn aangesloten op je computer.

Spelers die inactief zijn aan een live poker-tafel worden van tafel verwijderd om plaats te maken voor spelers op de wachtlijst (tenzij de wachtlijst leeg is).

We behouden ons het recht voor het aantal spelers dat als toeschouwer bij een live poker videotafel "kijkt" te beperken, en deze limiet te allen tijde naar eigen inzicht bij te stellen.

Je gebruik van de live poker videotafels is onderhevig aan de volgende regels:

 • Je mag aan de tafel geen seksuele of aanstootgevende uitingen doen of gedrag vertonen, inclusief racisme, haatzaaierij of beledigingen.
 • Je mag jegens andere spelers aan de tafel geen aanstootgevende, lasterlijke, intimiderende of beledigende uitingen doen of dergelijk gedrag vertonen.
 • Je mag geen uitingen doen of je anderszins gedragen op een manier die misbruik maak van het spel, met als doel reclame of het promoten van enige commerciële of private belangen.

Als je een van de bovenstaande bepalingen over misdragingen aan de live poker videotafels schendt, dan heeft het Bedrijf het recht je uit de pokerroom te verwijderen of enige andere nodig geachte actie te ondernemen, zoals het tijdelijk of permanent blokkeren van je account.

Daarnaast heeft het Bedrijf het recht om prijzen van promoties in verband met poker videotafels te weigeren aan deelnemers die enig onderdeel van het reglement geschonden hebben, inclusief het opzettelijk bedekken of blokkeren van de camera.

Desalniettemin is het Bedrijf niet verantwoordelijk zijn voor beelden die op de webcams worden gepost, noch voor de commentaren erop door spelers, en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig waargenomen belediging of letsel. Het Bedrijf is niet verplicht om zulke beelden en commentaren te controleren, of je te informeren over enige acties t.o.v. een spelers eens er een klacht is ontvangen.

Door deelname aan de live poker videotafel accepteer je dat het Bedrijf jouw naam, beeltenis en land van afkomst naar eigen inzicht mag gebruiken voor promotionele en marketingdoeleinden, zonder dat daarvoor enige betaling vereist is, en je verleent bij deze toestemming aan het Bedrijf dit te doen.

Je erkent en stem ermee in dat het Bedrijf pokertafels mag filmen en fotograferen, alsmede hiervan live video's mag streamen vanaf de Sites.

Tevens begrijp je en stem je er ermee in dat door deelname aan een live pokertafel enige andere spelers aan de tafel ook gebruik mogen maken van jou beeltenis en geluid en dit mogen publiceren, en dat het Bedrijf hierover geen controle heeft. Je zult in deze geen claims hebben jegens het Bedrijf.

 

Sportwedden

Lees het "888sport sportwedden reglement" zorgvuldig door. 

Bingo

Elke 3 tot 5 minuten wordt een nieuw bingospel gespeeld. Elke drie seconden wordt een nieuwe bal getrokken.

Voor elk spel moet minimaal 1 kaart gekocht worden, en kunnen maximaal 24 kaarten gekocht worden, alhoewel dergelijke aantallen van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. Zodra een kaart gekocht is, kan deze actie niet meer worden teruggedraaid.

Wij hebben de volgende stortingslimieten bepaald betreffende de bingogames:

Dagelijkse limiet - GBP 1.000

Wekelijkse limiet - GBP 3.000

Maandelijkse limiet - GBP 5.000

Wij hebben de volgende uitbetalingslimieten bepaald betreffende de bingogames: Dagelijkse limiet - GBP 1.000 Wekelijkse limiet - GBP 2.000 Maandelijkse limiet - GBP 3.000 Wij behouden ons het recht voor de hiervoor genoemde limieten naar eigen inzicht van tijd tot tijd aan te passen.

Alle bingospellen worden gespeeld met GBP (Britse pond), u kunt echter uitbetaald worden in alternatieve valuta, in overeenstemming met het operationele beleid van het bedrijf.

In het geval dat meerdere kaarten dezelfde prijs winnen, wordt de prijs gelijkmatig verdeeld tussen de spelers met de winnende kaarten.

Bonussen:

Als wij vermoeden dat een lid op enige wijze misbruik maakt van onze stortingsgerelateerde bonussen, dan kunnen wij besluiten de betreffende account te sluiten alsmede enige gerelateerde accounts op ons netwerk, en kunnen wij enige tegoeden in deze accounts achterhouden. Een vermoeden van misbruik kan gebaseerd zijn op de herhaaldelijk patronen van storten/uitbetalen/storten, uitsluitend bedoeld om de stortingsgerelateerde bonus te verdienen.

Als wij vermoeden dat een lid op enige wijze misbruik maakt van onze gratis sites en gratis spelaanbiedingen, dan kunnen wij besluiten de betreffende account te sluiten alsmede enige gerelateerde accounts op ons netwerk, en kunnen wij enige tegoeden in deze accounts achterhouden. Als wij vermoeden dat een lid misbruik maakt van de aard van de gratis spelsites – bijvoorbeeld door herhaaldelijk te spelen op de gratis spellen of door alle tickets voor een gratis spel te kopen, dan kunnen wij besluiten de betreffende account en enige gerelateerde accounts op het netwerk te sluiten, en enige tegoeden op deze accounts achter te houden.

Als wij reden hebben te vermoeden dat een account of groep accounts systematisch wordt beheerd – als bijvoorbeeld bepaalde inzettechnieken gebruikt worden of de accounts worden gebruikt om in te zetten als een groep, dan behoudt het Bedrijf zich het recht voor alle betreffende accounts te sluiten, en het Bedrijf is in geen geval verplicht enige tegoeden op deze accounts, anders dan de originele stortingsbedragen, aan u te retourneren.


28. Cashup-kaarten - Algemene voorwaarden

 1. De Cashup-kaart ™("Kaart") kan worden verzilverd, d.w.z. worden gebruikt om het op de Kaart weergegeven bedrag te storten, bij 888.com en deelnemende online websites zoals huismerken en White Label-merken.
 2. Met de aanschaf van een Kaart en het vervolgens aan ons verzenden van het kaartnummer en bedrag voor verificatie stemt u ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die worden uiteengezet in deze overeenkomst.
 3. Onze gebruikelijke limieten zijn van toepassing op het gebruik van de Kaarten.
 4. Wij behouden ons het recht voor een kaartnummer niet te valideren, of het gebruik ervan op te schorten als we reden hebben te vermoeden dat toepasselijke wetgeving of regels zijn overtreden, of dat dit zal gebeuren.
 5. De Kaart heeft geen geldwaarde en kan niet opnieuw geladen worden. De aanschafprijs van de Kaart kan niet worden terugbetaald, en de waarde van de Kaart is niet om te wisselen voor geld.
 6. Om een kaart te kopen of te verzilveren moet u ouder zijn dan 18 jaar (of ouder dan de minimumleeftijd die wordt voorgeschreven door de wetgeving van het land waarin u woont).
 7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan de Kaart zodra deze aangeschaft is. U bent volledig verantwoordelijk voor enige verliezen of schade die geleden wordt door verloren, beschadigde of gestolen Kaarten, of het gebruik van de Kaart zonder uw toestemming.
 8. De Kaart moet binnen de op de kaart aangegeven periode gebruikt worden, waarna de Kaart zal verlopen en wij geen enkele verplichting hebben de aanschafprijs aan je te retourneren. Je kunt geen waarde aan je Kaart toevoegen zodra de Kaart verlopen is.
 9. Het gebruik van de Kaart is onderhevig aan deze Algemene voorwaarden.

Kosten

We behouden ons het recht voor om u kosten in rekening te brengen voor stortingen en opnames op en van uw account, zoals regelmatig in de "Cashier" wordt aangegeven.


DRUK DEZE ALSTUBLIEFT AF EN BEWAAR EEN KOPIE VAN DEZE OVEREENKOMST VOOR UW ARCHIEF.