Instant Play
 
Instant Play
TRUSTe

Servicevoorwaarden

Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (het 'bedrijf') is als vennootschap geregistreerd onder de wetgeving van Gibraltar en is onderdeel van de 888.com bedrijfsgroep. Het bedrijf is gelicenseerd en wordt gereguleerd door de regering van Gibraltar onder de relevante wetgeving van de Gokverordening 2005 van Gibraltar met als doel het exploiteren en aanbieden van Internet gambling services, inclusief, maar niet beperkt tot, casino, poker, sportweddenschappen en bingo services. LEES A.U.B. DE SERVICEVOORWAARDEN IN DIT DOCUMENT ("SERVICEVOORWAARDEN") AANDACHTIG ALVORENS DE SERVICES DIE DOOR HET BEDRIJF AANGEBODEN WORDEN TE GEBRUIKEN.
LET OP: Als je in het Verenigd Koninkrijk (het 'VK') via een account speelt of een account registreert, is de partij waarmee je een overeenkomst afsluit met betrekking tot de Gebruiksovereenkomst (zoals hieronder uiteengezet) 888 UK Limited, een bedrijf binnen dezelfde bedrijfsgroep als Cassava Enterprises Gibraltar Limited. Als je voor zaterdag 1 november 2014 al een account hebt geregistreerd in het VK, wordt de Gebruiksovereenkomst hierbij toegewezen en overgedragen van Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited naar 888 UK Limited. In beide gevallen zullen alle verwijzingen naar het 'bedrijf' in de Gebruiksovereenkomst worden gelezen als verwijzing naar 888 UK Limited en de aanvullende voorwaarden die zijn uiteengezet onder het kopje 'Spelers in het VK', zullen dan ook voor jou gelden.
888 UK Limited is opgericht conform de wetgeving van Gibraltar en beschikt over alle vergunningen en licenties die worden verleend door de Great Britain Gaming Commission onder de relevante wetgeving van de UK Gambling Act 2005 met als doel het verzorgen en aanbieden van kansspeldiensten op internet zoals, maar niet beperkt tot, casino-, poker-, sportweddenschap- en bingodiensten.
LET OP: Met ingang van 1 januari 2015: (i) Indien je speelt in een lidstaat van de EU, met uitzondering van lidstaten waarin je speelt met een lokale licentie zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk (de 'geldende staten'), wordt de contractuele partij voor wat betreft de Gebruiksovereenkomst Virtual Digital Services Limited; en (ii) indien je reeds voor 1 januari 2015 een account had geregistreerd in de geldende staten, wordt de Gebruiksovereenkomst bij deze toegewezen en overgedragen van de vorige dienstverlener naar Virtual Digital Services Limited. In beide gevallen zullen alle verwijzingen naar het 'bedrijf' in de Gebruiksovereenkomst worden gelezen als verwijzing naar Virtual Digital Services Limited.
Virtual Digital Services Limited is opgericht conform de wetgeving van Gibraltar en handelt onder auspiciën van een Gibraltarese kansspellicentie met als doel het verzorgen en aanbieden van kansspeldiensten op internet zoals, maar niet beperkt tot, casino-, poker-, sportweddenschap- en bingodiensten.
Het bedrijf biedt kansspeldiensten via eigen merken (elk een 'eigen merk'), diverse andere merken en via merken van derden als onderdeel van zogenoemde 'white labels' (elk een 'white label-merk'). Naast het aanbieden van online kansspeldiensten (het 'internetplatform'), kan het bedrijf van tijd tot tijd zijn diensten aanbieden via alternatieve platforms, zoals (i) interactieve televisie, (ii) mobiele kansspelplatforms en (iii) entertainmentplatforms aan boord van vliegtuigen (elk een 'alternatief platform').
Wanneer je de gokdiensten van het Bedrijf gebruikt, ofwel via het internetplatform ofwel via een alternatief platform, dan zijn de Servicevoorwaarden van toepassing op zulk gebruik, voor zover ze toepasselijk zijn op de omstandigheden.
Naast de overeenkomst en het privacybeleid die je dient door te lezen, is je gebruik van de gambling services van het bedrijf strikt onderhevig aan alle bijkomende reglementen die van toepassing zijn op het type gambling service dat je gebruikt, inclusief ,maar niet beperkt tot het "Bonusbeleid", het "Blokkeringsbeleid", het "Beleid inzake verantwoord gokken", de "Tornooireglementen", de "Huisregels", het “Beleid inzake verbreken van de verbinding”, de "Reglementen inzake 888sport sportweddenschappen", (samen de "Aanvullende Reglementen") zoals die zo nu en dan vernieuwd worden. De Servicevoorwaarden vormen samen met het Privacybeleid en de Aanvullende Reglementen, die beschouwd worden als een integraal deel van de Servicevoorwaarden, een juridisch bindend document tussen jezelf en het Bedrijf (samen de "Gebruikersovereenkomst").


1. Inleiding

 • Door je te registreren bij het Bedrijf en/of door gebruik te maken van de gokdiensten van het Bedrijf en/of door het vakje "Ik aanvaard deze Algemene Voorwaarden" (of enige andere gelijkaardige bewoording) aan te vinken en/of door de software te downloaden, installeren of gebruiken, aanvaard je dat de Gebruikersovereenkomst geheel en onderdeelbaar en zonder enige uitzondering op jou van toepassing is. Daarom vormt de Gebruikersovereenkomst een juridisch binden document tussen jou en het Bedrijf en de Overeenkomst regelt jouw gebruik van onze kansspeldiensten te allen tijde.
 • Alle transacties tussen jou en het bedrijf vinden plaats in Gibraltar waar de hoofdservers van het bedrijf zijn gevestigd.
 • De software van het Bedrijf, die zowel beschikbaar is met als zonder download en via het internet of een alternatief platform (de "Software"), stelt je in staat onze kansspeldiensten te gebruiken (de "Diensten"). Het bedrijf behoudt zich het recht voor de diensten naar eigen inzicht met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te wijzigen, te verwijderen of uit te breiden. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige verliezen geleden door enige aangebrachte wijzigingen, en je zult niet dergelijke claims tegen het Bedrijf kunnen houden.
 • Je zult de Software en de Diensten alleen gebruiken via je eigen account, en je mag onder geen voorwaarde de Software of de Diensten gebruiken met de account van een ander persoon. Indien je probeert om de Diensten te gebruiken d.m.v. de account van een andere persoon, hebben we het recht om onmiddellijk al je accounts te sluiten, alle bedragen in zulke accounts te blokkeren en je enig verder gebruik van de Diensten in de toekomst te ontzeggen.
 • Indien van toepassing geacht, kan het Bedrijf naar eigen inzicht voorkomen dat personen van dezelfde familie of uit hetzelfde huishouden meerdere accounts openen. Het Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het blokkeren van het aanmaken van meerdere accounts, maar kunnen indien nodig geacht wel actie ondernemen tegen enige persoon die meerdere accounts opent, inclusief maar niet beperkt tot situaties waarin accounts geregistreerd worden binnen hetzelfde huishouden, ongeacht de ingevoerde registratiegegevens op het moment van opening van dergelijke accounts.

2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

 • Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen in de Gebruikersovereenkomst moet je het gebruik van de software onmiddellijk beëindigen en de software van je pc en/of enig ander relevant toestel verwijderen.
 • Wij behouden het recht om de Algemene Voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst aan te passen, te wijzigen, bij te werken en te wijzigen en zullen je op de hoogte stellen van zulke amendementen, aanpassingen of wijzigingen door de nieuwe versie van de Gebruikersovereenkomst te publiceren op de relevante pagina van de Internetsites van alle huismerken en generische merken. Enige gewijzigde versie van de Gebruikersovereenkomst zal in werking treden 14 dagen na de publicatie hiervan op de site, en voortgaand gebruik van de services of de software na de hiervoor genoemde 14 dagen veronderstelt aanvaarding van de wijzigingen van de Gebruikersovereenkomst. Het blijft je eigen verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de correcte, actuele Algemene Voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst, en wij adviseren dat je op regelmatige basis controleert of er updates beschikbaar zijn. DENK ERAAN: Wij nemen onze verantwoordelijkheden aangaande je privacy bijzonder ernstig, en daarom zijn wijzigingen in het privacybeleid strikt onderworpen aan de wijzigingsbepalingen die je hierin vindt.

3. Naleving van de wet

 • Gokspelen op het Internet kunnen in een aantal rechtsgebieden illegaal zijn. Je begrijpt en accepteert dat het Bedrijf niet in staat is je te voorzien van enig juridisch advies of verzekeringen bij het gebruik van de services, en het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de legaliteit van de services in jouw rechtsgebied. Controleer de relevante wetgeving in jouw rechtsgebied voordat je je registreert, en lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door.
 • De Services zijn alleen bestemd voor gebruikers voor wie in het betreffende rechtsgebied geen wettelijk verbod geldt op gokken op het Internet. Het Bedrijf heeft niet de intentie je in staat te stellen van toepassing zijnde wetgeving te overtreden. Je verklaart, verzekert en stemt in dat je er voor zult zorgen alle van toepassing zijnde wetten, statuten en bepalingen na te komen in relatie tot uw gebruik van de software en de services. Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk zijn voor enig illegaal of ongeautoriseerd gebruik van de software en/of de services door jou. Raadpleeg een juridische adviseur in het van toepassing zijnde rechtsgebied als je enige twijfel hebt omtrent de legaliteit van het gebruik van de software en de services onder de wetgeving van het rechtsgebied dat op je van toepassing is. Door het accepteren van deze voorwaarden, stem je in medewerking te verlenen aan het bedrijf, voor zover dat binnen je mogelijkheden ligt, met naleving van van toepassing zijnde wetten en bepalingen.
 • Personen die zich in bepaalde landen bevinden, waaronder ,maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten, Israel en Turkije komen niet in aanmerking voor het openen van een account bij het bedrijf, het maken van stortingen of het gebruik van de services. Het Bedrijf behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken de lijst van landen van waaruit gebruikers niet in aanmerking komen voor het gebruik van de services aan te passen.

4. Toegelaten deelname

 • Niemand jonger dan 18 jaar of jonger dan leeftijd waarop het wettelijk is toegestaan om deel te nemen aan de activiteiten die de Services omvatten, welk van de twee hoger is ("Meerderjarig"), mag onder welke voorwaarde dan ook de software downloaden of deze services gebruiken, en enige niet-meerderjarige persoon die de software downloadt, of van de services gebruikmaakt, zal de algemene voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst schenden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment bewijs van leeftijd te vragen, om te verifiëren dat er niet-meerderjarige personen geen gebruik maken van de services. Het Bedrijf mag je account sluiten en/of jou het gebruik van de software of de Diensten verhinderen als je geen bewijs van leeftijd voorlegt of als het Bedrijf vermoedt dat je niet meerderjarig bent. Het Bedrijf behoudt het recht om alle bedragen in je account te blokkeren tot je leeftijd geverifieerd is.
 • Wij behouden het recht om uw registratiegegevens, zoals naam, adres, leeftijd en gebruikte betalingsmethode te allen tijde te verifiëren door van u bepaalde documenten te vragen. Deze documenten kunnen bijvoorbeeld identiteitsbewijs, bewijs van adres, zoals een energierekening, en bewijs van eigendom van de betalingsmethode betreffen, en u kunt ons deze documenten toesturen via de Kassier. Indien wij dit nodig achten, kunnen wij u vragen dergelijke kopieën van documenten notarieel te laten bekrachtigen, wat inhoudt dat deze gestempeld en gewaarmerkt moet worden door een notaris. In het geval door het lid niet wordt voldaan ons verzoek om documenten, dan kan het Bedrijf er naar eigen inzicht toe besluiten om de account te sluiten en enige tegoeden achter te houden. In het geval de documenten onze controles niet doorkomen – als we bijvoorbeeld vermoeden dat de documenten vervalst zijn, of op enige wijze zijn geleverd om te misleiden – dan hebben wij geen verplichting dergelijke documenten als geldig te accepteren, noch om enige verklaring af te geven omtrent de aard van onze bevindingen aangaande deze documenten.
 • We behouden ons het recht voor om de achtergrond van elke speler te controleren en om relevante documentatie te vragen, om welke reden dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) eventuele controles van de identiteit van de speler, eventuele controle van de kredietwaardigheid van de speler of eventuele onderzoeken met betrekking tot het verleden van de speler. De basis voor zulke onderzoeken zullen afhankelijk zijn van het specifieke geval, maar kunnen de volgende zaken omvatten (maar zijn niet beperkt tot): controle van de registratiegegevens van de speler, zoals de naam, het adres en de leeftijd, controle van de financiële transacties van de speler, financiële situatie en controle van de kansspelactiviteiten van de speler. Het bedrijf is niet verplicht om de speler in te lichten over dergelijke onderzoeken. Zulke activiteiten vergen mogelijk het gebruik van specifieke externe bedrijven die deze onderzoeken op verzoek uitvoeren. Het bedrijf mag naar eigen inzicht beslissen om de account van een speler te sluiten en alle bedragen in een dergelijke account te blokkeren als een dergelijk onderzoek een negatief of onduidelijk resultaat oplevert.
 • Tijdens hun contractperiode en tot 24 maanden daarna is het geen enkele functionaris, manager, werknemer, consultant of vertegenwoordiger van het bedrijf of bedrijven binnen de bedrijfsgroep of hun leveranciers, verkopers of white label-partners toegestaan direct of indirect gebruik te maken van de diensten. Ook geen enkele leverancier of verkoper mag direct of indirect gebruik maken van de diensten. Deze beperking is ook van toepassing op familieleden van zulke personen, en onder 'familielid' wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan echtgenoot/echtgenote, partner, ouder, kind of broers/zussen. Verder is het noch Gibraltarezen noch inwoners van Gibraltar toegestaan de software te downloaden of van de diensten gebruik te maken.

5. Information Technology/Intellectueel eigendom

 • Hierbij verleent het Bedrijf je het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicenseerbare recht de software te installeren en gebruiken, en alle inhoud afgeleid van de software, inclusief, maar niet beperkt tot, het copyright en alle intellectuele eigendomsrechten, in verband met de services overeenkomstig de Gebruikersovereenkomst. Je mag de software op een harde schijf of een ander opslagapparaat installeren en je mag backupkopieën maken van de software, op voorwaarde dat zulke backupkopieën alleen door jou worden gebruikt in verband met de services via een computer waarvan jij de hoofdgebruiker bent. De code, structuur en organisatie van de software is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Je mag het volgende niet doen:
  1. kopiëren, herdistribueren, publiceren, analyseren door "reverse engineering", decompileren, desassembleren, wijzigen, vertalen of enige poging toegang te verkrijgen tot de broncode om niet-oorspronkelijke werken te creëren van de broncode of anderszins;
  2. verkopen, sublicentiëren, overdragen, distribueren of leasen van de software;
  3. beschikbaar maken van de software voor enige derde partij via een computernetwerk of anderszins;
  4. exporteren van de software naar wel land dan ook (noch door fysieke noch door elektronische middelen); of
  5. de software gebruiken op een wijze die verboden is door de van toepassing zijnde wetten en bepalingen.
   (tezamen de "Verboden activiteiten")
  Je zult als enige aansprakelijk zijn voor enige schade, kosten of uitgaven ontstaan uit, of in verband met het begaan van enige verboden activiteiten. Je zult het bedrijf onmiddellijk waarschuwen als je op de hoogte bent van het begaan door enig persoon van enige verboden activiteiten, en zult het bedrijf passende medewerking verlenen bij door het bedrijf verrichte onderzoeken in het licht van de hierop betrekking hebbende informatie welke door jou is verstrekt.
 • De merknamen die gerelateerd zijn aan de eigen merken, de white label-merken en de sites (zoals hieronder omschreven) en elk ander handelsmerk, dienstmerk en/of handelsnamen die van tijd tot tijd op eigen naam of samen met white label-partners worden gebruikt door het bedrijf (de 'handelsmerken') zijn de handelsmerken, dienstmerken en/of handelsnamen van het bedrijf of van een bedrijf binnen de bedrijfsgroep of zijn licentiegevers of zijn white label-partners en deze partijen behouden alle rechten voor op dergelijke handelsmerken. In aanvulling op de rechten in de handelsmerken bezit het bedrijf of een bedrijf binnen zijn bedrijfsgroep en/of haar licentiegevers en/of zijn white label-partners de rechten van alle andere inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, de software, afbeeldingen, plaatjes, grafische voorstellingen, foto's, animaties, video's, muziek, audio en tekst via de software of op het internet (de 'inhoud van de site'), en de inhoud van de site wordt beschermd door copyright en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Hierbij bevestig je dat je door gebruik van de diensten of de software geen rechten verkrijgt op de handelsmerken of de inhoud van de site en dat je deze alleen mag gebruiken in volledige overeenstemming met de Gebruiksovereenkomst.

6. Je representaties en activiteiten

Met het oog op de aan jou verleende rechten om de Diensten en de Software te gebruiken, verklaart, verzekert, belooft je schriftelijk en stem je ermee in dat:

 • Je meerderjarig bent, zoals bepaald in de Gebruikersovereenkomst, je van goede geestelijke gezondheid bent, en verantwoording kunt nemen voor je eigen acties.
 • Alle gegevens die je hebt verstrekt aan het Bedrijf, ofwel tijdens het inschrijfproces, ofwel op enig moment daarna, inclusief als onderdeel van enige betalingstransactie, zijn waar, actueel, correct en volledig, en komen overeen met de naam of namen op de credit-/debitcards of andere betalingsaccount die je gebruikt om te storten of fondsen te ontvangen in je account. Zonder af te doen aan het voorgaande, indien u een creditcard/betaalpas gebruikt of enige andere vorm van betaling die niet op uw eigen en persoonlijke naam staat, gaan wij er vanuit dat u complete en voldoende toestemming hebt gekregen van de wettelijke eigenaar en/of de persoon wiens naam is gebruikt op het betalingsmiddel om gebruik te maken van zulk een betalingsmiddel met de doeleinden welke hierin staan beschreven, voorafgaand aan uw verbintenis met ons. Wij zullen op geen enkele manier verplicht zijn een dergelijke toestemming te onderzoeken, en zullen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot je verklaringen hieronder. Je zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van enige wijzigingen in de gegevens die je eerder aan het Bedrijf geleverd hebt. Wij kunnen je van tijd tot tijd verzoeken ons bepaalde documenten te verschaffen, opdat wij de creditcardgegevens kunnen controleren die door jou gebruikt wordt om geld te storten op je account. Afhankelijk van de uitkomst van deze verificatiecontroles, mag je wel of niet meer geldbedragen storten met de daarvoor door jou gebruikte creditcard. Mocht welke informatie dan ook door jou aan ons verstrekt, onwaar, inaccuraat, misleidend of anderszins incompleet zijn, dan schendt je de overeenkomst en behouden wij ons het recht voor om je account meteen te beëindigen en/of te voorkomen dat je de Software of de Diensten gebruikt, naast enige andere actie die we mogen kiezen te ondernemen.
 • Jouw account bij het Bedrijf is alleen voor je eigen gebruik. Het is niet toegestaan enige derde partij (inclusief enig familielid) gebruik te laten maken van je account, wachtwoord of identiteit om toegang te verkrijgen, of de Diensten of de Software te gebruiken, en je bent volledig verantwoordelijk voor enige activiteiten ondernomen op je account door een derde partij. Je zult de gebruikersnaam en het wachtwoord van je account niet bekend maken aan enig persoon, en je zult stappen ondernemen om te verzekeren dat dergelijke gegevens niet bekend worden gemaakt aan enig persoon. Je zult ons onmiddellijk informeren als je vermoedt dat je account wordt misbruikt door een derde partij en/of enige derde partij toegang heeft tot de gebruikersnaam of het wachtwoord van je account, zodat wij je account kunnen inspecteren, en je zult ons op ons verzoek bijstaan bij een dergelijke inspectie.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je gebruikersnaam en wachtwoord op je pc of de locatie waar je internet gebruikt. Als deze combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord via je computer "gehackt" wordt, vanwege virussen of malware die op je systeem aanwezig zijn, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. Je dient enige poging tot het hacken van je systeem of het doorbreken van de beveiliging van je computer direct aan het Bedrijf te melden.
 • Je hebt gecontroleerd en vastgesteld dat je gebruik van de Diensten met geen enkele wet of bepaling van enig op jou van toepassing zijnde rechtsgebied in strijd is.
 • Je hebt volledig begrip van de methoden, regels en procedures van de Diensten en van de kansspelen op het internet in het algemeen. Je begrijpt dat het jouw verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat de gegevens van de inzetten en de spellen correct zijn. Je zult geen enkele handeling verrichten of gedrag tentoonspreiden dat schadelijk is voor de reputatie van het Bedrijf.
 • Je bent je volledig bewust van het feit dat de kans bestaat geld te verliezen tijdens het gokken door middel van de Diensten, en dat je volledig verantwoordelijk bent voor enig zulk verlies. Je stemt ermee in dat je gebruik van de Diensten uitsluitend je eigen keuze, op eigen overweging en voor je eigen risico is. In relatie tot je verliezen zult je geen enkele claim hebben tegen het Bedrijf, of enig bedrijf binnen de 888 groep van bedrijven of de generische merkenpartners, of hun respectievelijke managers, functionarissen of werknemers.
 • Je erkent dat het registreren en gebruik maken van de Diensten impliceert dat je ons dient te voorzien van bepaalde persoonsgegevens over jezelf (inclusief gegevens van je betalingsmethoden). Wij zullen alle geleverde gegevens met zorg behandelen, en wij zullen dergelijke gegevens niet vrijgeven aan derden, behalve die vermeld in het privacybeleid. We raden je sterk aan het privacybeleid te lezen om er zeker van te zijn dat je instemt met ons beleid met betrekking tot hoe wij je gegevens behandelen.
 • Je erkent dat de software functies bevat die door derden worden geleverd, die automatisch op je toestel worden geïnstalleerd als onderdeel van de software en die van tijd tot tijd automatisch kunnen worden bijgewerkt. Dergelijke functies hebben onder andere toegang tot de geschiedenis van je handen. Deze geschiedenis wordt op je eigen toestel opgeslagen met als doel om je bepaalde acties en meldingen aan te bieden. Je kan ervoor kiezen om de geschiedenis van je handen niet te laten vastleggen om om de functie te verwijderen.
 • Je zult onze Internetsites (de "Sites"), de services en de software gebruiken in volledige overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst en alle extra reglementen, inclusief eventuele aanpassingen, en je zult je houden aan de regels en instructies voor het spelen van de spellen die de services omvatten.
 • Je bent als enige verantwoordelijk voor het noteren, betalen en rekenschap geven aan enige relevante regering, belastingsysteem of andere autoriteit aan welke je belasting of andere heffing dan ook verschuldigd bent over je uitbetaalde winsten.
 • Je stemt ermee in dat het Bedrijf de door jou gewonnen bedragen samen met je gebruikersnaam mag publiceren op de Sites en/of via sociale netwerken.
 • Je bent als enige verantwoordelijk voor welk telecommunicatienetwerk en service voor Internettoegang dan ook, en andere goedkeuringen en toestemmingen in verband met je gebruik van de Software en de Diensten.
 • Je zult de Diensten en Software alleen gebruiken in goed vertrouwen naar zowel het Bedrijf als enige andere spelers die de Diensten gebruiken. In het geval dat het Bedrijf meent dat je de Diensten of de Software met slechte bedoelingen gebruikt, zal het Bedrijf het recht hebben je account onmiddellijk te annuleren, met de Diensten en enige andere accounts die je hebt bij het Bedrijf, en het Bedrijf zal het recht hebben enige bijbehorende gelden in te houden. Hierbij verklaar je in dit geval afstand te doen van toekomstige claims tegen het Bedrijf.
 • Je erkent dat sommige spellen en tafels die onderdeel zijn van de dienst, jou worden aangeboden in 'gedeelde vorm', waardoor zowel gebruikers van de dienst via de huismerken en de white label-merken als gebruikers van platforms van derden tegen elkaar kunnen spelen. In dergelijke situaties ga je ermee akkoord dat je met of tegen andere gebruikers kunt spelen die andere configuraties hebben dan jijzelf, zoals maar niet beperkt tot verschillende munteenheden en inzetlimieten. Je stemt ermee in dat het bedrijf je naar eigen inzicht in kan delen aan deze gedeelde spellen en tafels en dat het bedrijf het recht zal hebben om, indien je je niet houdt aan de gebruiksovereenkomst, te verhinderen dat je kunt spelen via zowel de huismerken als de white label-merken.
 • Je erkent en stemt ermee in, dat in het geval je kiest voor een zelf-uitsluiting van onze Sites, je geen toestemming hebt tot het openen of gebruiken van een nieuwe account bij enige andere site die wordt beheerd door het Bedrijf tot het einde van de zelf-uitsluitingsperiode, op welk moment de zelf-uitsluiting wordt opgeheven en je originele account wordt heropend. In het geval je in overtreding bent van het voorgaande, zullen wij het recht hebben enige nieuwe account bij een andere site te blokkeren, eventuele tegoeden die je stort (of gestort hebt) in te nemen, en kom je niet in aanmerking voor enige terugbetaling van ingezette of gewonnen tegoeden op een dergelijke account. Voor meer informatie over zelfuitsluiting, raadpleeg ons beleid inzake Verantwoord gokken.
 • Je bevestigt dat met betrekking tot peer-to-peergokspelen je tegenover andere spelers benadeeld kan worden als gevolg van technische problemen, zoals tragere netwerksnelheden of prestaties van mobiele toestellen. Bovendien worden“live” TV-evenementen en andere uitzendingen mogelijk met vertraging uitgezonden, waardoor andere spelers meer actuele informatie hebben m.b.t. de uitgezonden evenementen.

7. Verboden gebruik van de websites en diensten

 • Illegale fondsen en onwettelijke activiteiten: Je verklaart dat de herkomst van het geld dat u gebruikt om te gokken op deze sites niet illegaal is, en dat je de services op geen enkele wijze als geldoverdrachtsysteem zult gebruiken. Je zult de Diensten niet gebruiken voor welke onwettige of frauduleuze activiteit of verboden transactie dan ook (inclusief het witwassen van geld) onder de wetgeving van elk op jou van toepassing zijnde rechtsgebied (in het bijzonder, de wetgeving van Gibraltar). Indien het Bedrijf een vermoeden heeft dat je je wellicht inlaat of hebt ingelaten met frauduleuze, onwettige of ongepaste activiteiten, inclusief, zonder beperkingen, geldwitwaspraktijken, of enig gedrag anderszins in overtreding met de Gebruikersovereenkomst, dan kan je de toegang tot de Diensten onmiddellijk worden ontzegd en/of je account worden geblokkeerd. Indien je account onder zulke omstandigheden is beëindigd of geblokkeerd, is het Bedrijf geenszins verplicht om welke gelden dan ook die op je account staan aan je terug te storten. Naast het beëindigen van de toegang tot de Diensten en/of het blokkeren van je account, behoudt het Bedrijf zich het recht voor te voorkomen dat je toegang hebt tot enige andere websites of servers van het Bedrijf, of tot enige andere service aangeboden door het Bedrijf. Het Bedrijf zal bevoegd zijn om toepasselijke autoriteiten, andere online service providers en banken, creditcardbedrijven, elektronische betalingsaanbieders of andere financiële instellingen (tezamen "Geïnteresseerde Derde Partijen") op de hoogte te stellen van uw identiteit en van enige verdachte onwettige, frauduleuze of ongepaste activiteit en u zult volledige medewerking verlenen aan het Bedrijf om zulks te onderzoeken. In het belang van eerlijk spel op onze Sites is het verboden om in het spel welke erkende weddenschapstechnieken dan ook te gebruiken die de standaard voordelen van het huis omzeilen. Als het spel op je account aangeeft dat je zulke weddenschapstechnieken gebruikt, zullen we het account onmiddelijk blokkeren en de gelden in vernoemd account vasthouden.
 • Misleiding: We hebben een geavanceerde, eigen technologie ontwikkeld met als doel gebruikers op te sporen en te identificeren die op frauduleuze of onwettige wijze gebruik maken van de Diensten of de Software. Je zult niet inbreken in of jezelf toegang verschaffen tot de veiligheidsmaatregelen, een poging doen tot het voorgaande, of anderszins de veiligheidsmaatregelen van het Bedrijf omzeilen. Indien het Bedrijf, naar eigen inzicht, van mening is dat je deze clausule schendt, mag het bedrijf je toegang tot de Diensten onmiddellijk beëindigen en/of je account blokkeren, en kan het Bedrijf geïnteresseerde derde partijen van je schending van deze clausule op de hoogte stellen.
 • Softwarehulpmiddelen: Het is niet toegestaan enig softwareprogramma of robotsysteem te gebruiken dat naar onze mening beschikt over kunstmatige intelligentie ("Softwarehulpmiddel") in combinatie met je gebruik van de Diensten. Wij controleren voortdurend het gebruik van de Diensten teneinde het gebruik van Softwarehulpmiddelen te ontdekken. Indien wij van mening zijn dat een Softwarehulpmiddel is gebruikt, behouden wij het recht voor om welke actie dan ook te ondernemen die wij passend achten, inclusief het onmiddellijk blokkeren van de toegang tot de Diensten van de overtredende gebruiker, het beëindigen van de account van een dergelijke gebruiker en het in beslag nemen van alle geldsommen die in een dergelijke account worden aangehouden.
 • Opzettelijke verbindingsverbreking: Het is je niet toegestaan om opzettelijk de verbinding met een spel te verbreken terwijl je op de sites speelt. Wij hebben geavanceerde systemen ontwikkeld, waarmee wij gebruikers die tijdens een spel opzettelijk de verbinding verbreken, kunnen opsporen en identificeren. Indien, naar eigen inzicht van het Bedrijf, je deze clausule schendt, mag het Bedrijf je toegang tot de Diensten onmiddellijk beëindigen en/of je account blokkeren. Indien je account onder zulke omstandigheden is beëindigd of geblokkeerd, is het Bedrijf geenszins verplicht om welke gelden dan ook die op je account staan aan je terug te storten. Naast het beëindigen van de toegang tot de Diensten en/of het blokkeren van je account, behoudt het Bedrijf zich het recht voor te voorkomen dat je toegang hebt tot enige andere websites of servers van het Bedrijf, of tot enige andere service aangeboden door het Bedrijf.

8. Je account

 • Je account is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, en zal niet worden gebruikt voor enige professionele, zakelijke of commerciële doeleinden.
 • Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de toegang van enige derde tot je account en onder geen enkele voorwaarde zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor welk door jou geleden verlies dan ook als gevolg van misbruik van je wachtwoord door welke persoon dan ook of van onrechtmatige toegang tot je account, en elke transactie waarbij jouw gebruikersnaam en wachtwoord correct is ingevuld, zal als geldig worden beschouwd, of deze nu door jou is geautoriseerd of niet.
 • Er wordt geen rente uitbetaald over tegoed in je account.
 • Mocht je je account minstens zes maanden lang niet gebruiken, dan beschouwen wij je account als een 'slapende account'. De periode van zes maanden gaat in op de laatste datum waarop je op je account hebt ingelogd. In het geval van een slapende account zal het bedrijf maandelijkse administratiekosten heffen die 10 procent bedragen van het saldo van de account op de datum dat de account slapend werd. Voor het doel van deze administratiekosten: (a) zullen de kosten eerst worden afgetrokken van tegoed dat door jou op je account is gestort en wanneer dat tegoed op is, van gewonnen bedragen en (b) indien beschikbaar, zullen wanneer een inzet wordt geplaatst, gewonnen bedragen worden ingezet voordat oorspronkelijk gestorte middelen worden ingezet. De administratiekosten worden van de slapende account afgetrokken met ingang van de laatste dag van de zesde maand waarin de account inactief werd en vervolgens op de laatste dag van elke maand daarna, totdat het saldo van de account nul heeft bereikt. Indien je tijdens de periode van tien maanden waarin de administratiekosten worden geheven, inlogt op je account, zal het Bedrijf stoppen met het in rekening brengen van administratiekosten, maar zal het Bedrijf niet verplicht zijn om geld aan jou terug te betalen dat op dat moment al van je account is afgetrokken.
 • Het Bedrijf kan te allen tijde eventueel positief saldo op je account verrekenen met elk bedrag dat je ons verschuldigd bent. Het Bedrijf kan bijvoorbeeld, indien na het afhandelen van een weddenschap in je account in verband met onze sportweddenschapsdiensten een herziening nodig is, eventuele benodigde geldbedragen van je account aftrekken.
 • Indien je een contract afsluit bij Virtual Digital Services Limited, kunnen we je telkens wanneer je inzet of stort kosten in rekening brengen. Je gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat je dergelijke kosten zult betalen indien ze in rekening worden gebracht en je erkent dat deze kosten worden verrekend ter compensatie van de eis om btw te betalen (of het equivalent daarvan op jouw locatie) in verband met jouw spelactiviteiten. Deze btw dient mogelijk betaald te worden aan de overheid van het desbetreffende rechtsgebied waar je je inzet plaatst. Alle kosten met betrekking tot je stortingen worden uiteengezet in de kassier en worden van tijd tot tijd bijgewerkt. Voor meer informatie over de kosten die van toepassing kunnen zijn op je inzetten, kijk je hier. Je erkent dat we de tarieven voor inzetten van tijd tot tijd kunnen wijzigen en dat elke gewijzigde versie 14 dagen nadat de wijziging op de desbetreffende internetsite is geplaatst of eerder indien dit vereist wordt door wetgeving, regels of richtlijnen, ingaat. Je erkent ook dat als je de Diensten of de Software blijft gebruiken na de eerdergenoemde periode, dit betekent dat je hebt ingestemd met de wijzigingen.
 • Het bedrijf kan van tijd tot tijd een afrondingsbeleid invoeren met betrekking tot geld dat is gestort of uitbetaald aan leden, indien sprake is van valutawisseling. Het effect van dit beleid kan tot gevolg hebben dat stortingen of uitbetalingen in valuta anders dan Amerikaanse dollar naar boven of naar beneden zullen worden afgerond bij het omrekenen van of naar Amerikaanse dollar. Als bijvoorbeeld volgens de wisselkoers een storting van € 10 door het bedrijf wordt omgerekend naar $13,61, wordt $ 14,00 op je account bijgeschreven. Details over het huidige afrondingsbeleid zullen beschikbaar voor je worden gemaakt op het moment dat het geld wordt omgerekend.
 • Wij behouden ons het recht voor om elke door jou of via je account gemaakte inzet of weddenschap te beperken of te weigeren.
 • Elk tegoed dat je bij het Bedrijf stort, wordt op een rekening op naam van het Bedrijf bewaard (de 'Specifieke account'). De Specifieke account is een afzonderlijke rekening die enkel fondsen bevat die gestort zijn door of verschuldigd zijn aan spelers, die worden gebruikt om te betalen voor het gebruik van onze diensten door spelers.
 • Indien het Bedrijf op enig moment failliet gaat en geliquideerd wordt, worden de activa en passiva (inclusief de Specifieke account) behandeld in overeenstemming met de wet van Gibraltar. Schuldeisers (inclusief spelers) zullen worden betaald in overeenstemming met de statutaire volgorde van prioriteit.
 • Als de Software gebruikmaakt van een toepassingsinterface van derden, zullen niet alle gegevens met betrekking tot je vroegere kansspelactiviteiten online worden weergegeven.
 • Als je een minderjarig kind hebt, dien je ervoor zorgen dat ze de Diensten niet openen via jouw toestellen.

9. Betalingstransacties en betalingsfraude

 • Elke gebruiker van de Service is volledig verantwoordelijk voor het betalen van alle aan het Bedrijf verschuldigde gelden. Je stemt ermee in dat je geen terugboeking zult pogen en/of betalingen die je hebt gedaan niet zult ontkennen of terugdraaien, en je zult het bedrijf vergoeden voor elke terugboeking, ontkenning of terugdraaiing van betalingen die je verricht en enig door het bedrijf geleden verlies als gevolg daarvan. Het Bedrijf mag, naar eigen inzicht, ophouden de services aan te bieden aan of betalingen te verrichten aan bepaalde gebruikers of naar gebruikers die met bepaalde creditcards betalen.
 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited zal je betalingen verwerken en je fondsen beheren en verschijnt daarom op het afschrift van je creditcard (of andere betalingsafschriften). Volgens wettelijke vereisten kan het bedrijf soms, naar eigen inzicht en zonder enige voorafgaande melding, een ander bedrijf binnen dezelfde bedrijfsgroep gebruiken om zulke diensten te leveren.
 • Wij behouden het recht voor om kredietcontroles uit te voeren op elke gebruiker met derde partij kredietbureaus, op basis van de aan ons verstrekte informatie bij registratie.
 • Wij behouden ons het recht voor om verwerkers van elektronische betalingen van derden en/of financiële instellen te gebruiken ten einde door en naar jou gemaakte betalingen te verwerken in verband met je gebruik van de service. In de mate waarin ze niet conflicteren met de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent door de algemene voorwaarden van een dergelijke verwerker van elektronische betalingen van derde partijen en/of financiële instellingen.
 • In het geval van verdachte of frauduleuze betalingen, inclusief het gebruik van gestolen creditcards, of enige andere frauduleuze activiteit (inclusief enige terugboeking of andere terugdraaiing van een betaling), behouden we ons het recht voor om de account van een gebruiker te blokkeren, enige gemaakte uitbetaling terug te draaien en enige winsten te verhalen. Wij zullen bevoegd zijn om enige relevante autoriteiten of instellingen (inclusief kredietreferentiebureaus) op de hoogte te stellen van welke betalingsfraude dan ook of onwettige activiteit anderszins, en kunnen incassobureaus inschakelen om betalingen te verhalen. Onder geen enkel beding echter zal het bedrijf aansprakelijk zijn voor welk ongeautoriseerd gebruik van creditcards dan ook, ongeacht het feit of de creditcards als gestolen waren opgegeven of niet.
 • Onze verwachting is dat onze spelers zullen storten om actief te spelen met hun eigen tegoeden. Op account waar dit niet het geval lijkt te zijn, behouden wij ons het recht voor een inzetminimum te eisen op gestorte tegoeden, voordat je geld kunt opnemen uit het betreffende account. Dit inzetminimum is een veelvoud van het totaal aan gestorte tegoeden. Wij zullen de hoogte per geval bepalen (bijvoorbeeld 1x het gestorte bedrag). Wij behouden ons het recht voor te eisen dat aan dit inzetminimum voldaan wordt op bepaalde spellen, en om bepaalde spelsoorten uit te sluiten, naar ons eigen inzicht.
 • We behouden het recht om je kosten aan te rekenen voor het beheren van je stortingen en uitbetalingen op en van je account, zoals soms vermeld in de "Kassier".
 • Alle betalingen naar je account dienen vanaf een enkele betalingsbron afkomstig te zijn, zoals creditcard, betaalpas of kredietkaart, waarvan je de genoemde rekeninghouder bent.

10. Bonussen

 • Alle promoties, bonussen of speciale aanbiedingen zijn onderhevig aan specifieke algemene voorwaarden voor promoties en elke aanvullende bonus die wordt bijgeschreven op je account, dient te worden gebruikt overeenkomstig dergelijke algemene voorwaarden. Onder voorbehoud van de modificatiebepalingen in paragraaf 2 behouden we het recht voor om enige promotie, bonus of bijzondere aanbieding te allen tijde te beëindigen of te wijzigen, inclusief de algemene voorwaarden ervan.
 • In het geval het Bedrijf van mening is dat een gebruiker van de Diensten een bonus of een andere promotie misbruikt of probeert te misbruiken, of mogelijk kan profiteren door misbruik of gebrek aan vertrouwen in een door het Bedrijf aangenomen kansspelbeleid, mag het Bedrijf naar eigen inzicht iedere gebruiker iedere bonus of promotie weigeren, achterhouden of intrekken, of tijdelijk of voorgoed ieder beleid herroepen ten aanzien van die gebruiker van de Diensten, of de toegang van de gebruiker tot de Diensten beëindigen en/of de account van die gebruiker blokkeren.
 • Alle gebruikers van de Diensten komen in aanmerking voor slechts één welkomstbonus. Spelers die hun eerste storting doen bij het Bedrijf of een van de white label-partners en die eerder een account hebben gehad of er momenteel een hebben bij een Site die eigendom is van of uitgebaat wordt door het Bedrijf, inclusief zowel huismerken als white label-merken, komen niet in aanmerking voor een extra welkomstbonus, tenzij het Bedrijf naar eigen inzicht anders beslist.
 • Je account is opgebouwd uit zowel beschikbaar saldo (tegoed dat in elk desbetreffend spel kan worden gebruikt of dat kan worden opgenomen volgens het Uitbetalingsbeleid) als saldo met beperkingen (het totale bonustegoed waarvoor nog niet aan de inzetvereisten is voldaan en gewonnen bedragen die gekoppeld zijn aan dergelijk bonustegoed). Als je zowel beschikbaar saldo als saldo met beperkingen in je account hebt, wordt bij de volgende inzet die je plaatst eerst het saldo met beperkingen gebruikt. Beschikbaar saldo wordt pas gebruikt zodra het saldo met beperkingen 0 heeft bereikt. Wanneer je inzet op casinogames alleen bestaat uit saldo met beperkingen en je wint, ontvang je maximaal $ 500/€ 500/£ 500 aan winst, afhankelijk van de munteenheid van je account. Als je meer wint dan $ 500/€ 500/£ 500, ontvang je niet meer dan $ 500/€ 500/£ 500. Een dergelijke beperking voor je gewonnen prijzen geldt niet bij het winnen van bevestigde oplopende jackpots die verkregen zijn met saldo met beperkingen.
 • De jackpotprijzen nemen niet toe als gevolg van inzetten die worden geplaatst met saldo met beperkingen, gratis draaien of FreePlay. Alleen inzetten geplaatst met beschikbaar saldo verhogen de jackpotprijzen.
 • In het geval dat het Bedrijf naar eigen inzicht van mening is dat je onterecht misbruik hebt gemaakt van de welkomstbonussen van het Bedrijf, of enige andere onrechtmatige handeling hebt ondernomen met betrekking tot enige bonuspromoties die zijn aangeboden op een Site die eigendom is van of uitgebaat wordt door het Bedrijf, zal het Bedrijf het recht hebben om je account bij het Bedrijf te blokkeren of te beëindigen en in dergelijke omstandigheden zal het Bedrijf geenszins verplicht zijn enige tegoeden die je in je accounts hebt terug te betalen.
 • Als wij een redelijk vermoeden hebben dat een account of groep accounts systematisch wordt beheerd, bijvoorbeeld wanneer bepaalde inzettechnieken gebruikt worden of de accounts worden gebruikt om in te zetten als een groep, behoudt het Bedrijf zich het recht voor alle desbetreffende accounts te blokkeren of te beëindigen en in dat geval is het Bedrijf niet verplicht om enige tegoeden op deze accounts aan jou terug te betalen.
 • Je kunt verzoeken om een bonus van je account te laten verwijderen, maar onthoud dat een dergelijke verwijdering tevens de verwijdering kan betekenen van eventuele winsten die je met deze bonus hebt gegenereerd.
 • Houd er rekening mee dat de 'bevestig je ID'-bonus wordt uitgegeven naar inzicht van het Bedrijf en daarom niet beschikbaar is voor alle spelers die hun identiteit bij ons bevestigen. Onder voorbehoud van de modificatiebepalingen in paragraaf 2 behouden we het recht voor om deze bonusaanbieding te allen tijde te verwijderen. Bepaalde criteria worden in overweging genomen om te bepalen welke spelers de verificatiebonus ontvangen, zoals het land van inschrijving, stortingsbedrag, betalingsmethode en andere accountgegevens. Neem contact op met operations@cassava.net als je meer informatie wilt over deze specifieke bonusaanbieding en wilt weten of je account ervoor in aanmerking komt.

11. Verplichtingen van het Bedrijf

 • Het Bedrijf is niet verplicht te controleren of gebruikers de service gebruiken overeenkomstig de Gebruikersovereenkomst of het extra reglement, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt.
 • Onder geen enkel beding zal het Bedrijf verplicht zijn enige klachten te onderzoeken of op te volgen van een speler tegen een andere speler tijdens het gebruik van de service, of geen enkele actie ondernemen in verband hiermee, of geen enkele actie ondernemen tegen een speler om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking voor het schenden van de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst. Het Bedrijf mag, naar eigen inzicht, beslissen gepaste actie te ondernemen tegen welke persoon dan ook waarvan het vermoedt dat die zich inlaat met enig onwettig gedrag of die anderzijds de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst schendt, maar is hiertoe niet verplicht.
 • Het Bedrijf is niet verplicht accountnamen of wachtwoorden te bewaren. Indien je je gebruikersnaam of wachtwoord door enige andere oorzaak dan de fout van het Bedrijf verkeerd invoert, vergeet of verliest, zal het Bedrijf niet aansprakelijk zijn.
 • Het Bedrijf zal alle persoonlijke gegeven die je levert strikt in overeenkomst met het privacybeleid behandelen.

12. 12. GEEN GARANTIE

 • DE DIENSTEN EN DE SOFTWARE WORDEN GELEVERD 'IN WERKELIJKE STAAT'. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING AF, ZIJ HET UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET (ZIJ HET BIJ WET, STATUUT OF ANDERSZINS), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOLLEDIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE DIENSTEN OF DE SOFTWARE OF OVERTREDING VAN GELDENDE WETTEN EN BEPALINGEN. HET VOLLEDIGE RISICO BETREFFENDE HET GEBRUIK, DE KWALITEIT EN DE UITVOERING VAN DE SOFTWARE LIGT BIJ JOU.
 • HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE OF DE DIENSTEN AAN JOUW VEREISTEN VOLDOEN, ONONDERBROKEN, OP TIJD, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN, DAT DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, OF DAT DE SOFTWARE OF DE SERVER DIE DE SOFTWARE OF DIENSTEN TOEGANKELIJK MAAKT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF PROGRAMMEERFOUTEN, OF DE VOLLEDIGE FUNCTIONALITEIT, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID VERTEGENWOORDIGT VAN DE MATERIALEN MET BETREKKING TOT RESULTATEN OF NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE DOOR JOU VIA DE DIENSTEN VERKREGEN INFORMATIE.
 • BIJ EEN STORING IS ELKE BETALING ONGELDIG. IN GEVAL VAN EEN SYSTEEM- OF COMMUNICATIEFOUT OF STORINGEN, PROGRAMMEERFOUTEN OF VIRUSSEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET HET VEREFFENEN VAN ACCOUNTTRANSACTIES OF ANDERE ELEMENTEN VAN DE DIENSTEN OF DIE RESULTEREN IN VERLIES DOOR JOU VAN GEGEVENS OF WINST OF BONUSSEN OF ALLES DAT SOORTGELIJK IS OF EVENTUELE ANDERE SCHADE AAN JE COMPUTERAPPARATUUR OF -SOFTWARE, IS HET BEDRIJF OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK NAAR JOU TOE EN ZULLEN ALLE DESBETREFFENDE SPELLEN EN BETALINGEN WORDEN GEANNULEERD (WANNEER DERGELIJKE SYSTEEM- OF COMMUNICATIEFOUTEN OF STORINGEN, PROGRAMMEERFOUTEN OF VIRUSSEN WORDEN ONTDEKT) DIE HIERAAN GERELATEERD ZIJN EN KAN HET BEDRIJF ELKE ANDERE HANDELING VERRICHTEN DIE NODIG IS OM DERGELIJKE FOUTEN TE CORRIGEREN, VOORTS IS HET BEDRIJF IN DAT GEVAL NIET VERPLICHT OM EEN BACK-UPNETWERK EN/OF -SYSTEMEN OF SOORTGELIJKE DIENSTEN AAN TE BIEDEN.
 • HET BEDRIJF ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE HANDELINGEN OF OMISSIES BEGAAN DOOR JOUW INTERNETPROVIDER OF EEN ANDERE DERDE WAARMEE JE EEN OVEREENKOMST HEBT VOOR HET VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT DE SERVER DIE DE SITE HOST.

13. Beperkte aansprakelijkheid

 • Je stemt ermee in dat u vrij bent om te kiezen of je wel of niet de services gaat gebruiken, en dat je dit doet op je eigen risico en naar eigen inzicht.
 • Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor jou of enige derde partij in contract, onrecht, nalatigheid, of anderszins, voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortkomt uit of in enige manier verbonden is met je gebruik van de software of de services, zij het direct of indirect, inclusief, zonder beperking, schade voor het verlies van zaken, verlies van winsten (inclusief verlies van of het niet ontvangen van verwachte winsten), onderbreking van zaken, verlies van zakelijke informatie, of enig ander geldelijk of voortvloeiend verlies (zelfs wanneer wij door jou op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulk verlies of schade).
 • Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn in contract, onrecht, nalatigheid, of anderszins, voor enig verlies of welke schade dan ook die voortkomt uit, of in enige manier verbonden is met jouw gebruik van enige link die de site bevat. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Internetsite waar naartoe vanaf de sites of via de services gelinkt wordt.
 • Je bevestigt dat het Bedrijf niet aansprakelijk zal zijn naar jou of enige derde partij voor welke modificatie dan ook of uitstel van of beëindiging van de software of de services.
 • Niets in de Gebruikersovereenkomst zal enige aansprakelijkheid van het Bedrijf voor fraude, dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatenschap van het Bedrijf uitsluiten.
 • Je gaat ermee akkoord dat, in het geval dat de software of de services niet correct werken als gevolg van, maar niet gelimiteerd tot, enige vertraging of onderbreking van de werking of transmissie, enig verlies of corruptie van gegevens of communicatie of lijnfouten, misbruik van enig persoon van de site of de inhoud daarvan of enige fout of omissie in de inhoud of enige andere factoren buiten ons beheer:
  1. het Bedrijf niet verantwoordelijk zal zijn voor het gevolg van enig verlies, inclusief verlies van winsten, en
  2. als zulke fouten resulteren in een verhoging van de aan jou verschuldigde of uitbetaalde winsten, zul je geen recht hebben op de winst die binnen een dergelijke verhoging valt. Je zult het Bedrijf onmiddellijk van de fout op de hoogte stellen, en zult enige op je account bijgeschreven winsten als fout van het Bedrijf (uitgevoerd door het Bedrijf) terugbetalen of het Bedrijf mag, naar eigen inzicht, een bedrag aftrekken van je account dat gelijk is aan die winsten of zulk een bedrag verrekenen tegen welk geld dan ook dat het Bedrijf aan je verschuldigd is.

14. Inbreuken op deze Algemene voorwaarden

 • Je gaat akkoord met het op verzoek volledig schadeloosstellen van en het uitsluiten van aansprakelijkheid van het Bedrijf, en hun respectievelijk functionarissen, managers en werknemers voor enige claims, eisen, aansprakelijkheden, schades, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten en welke andere kosten dan ook, op wat voor manier dan ook veroorzaakt, die kunnen ontstaan als gevolg van:
  1. enige schending van de Gebruikersovereenkomst door u;
  2. overtreding door jou van enige wet of de rechten van enige derde partij;
  3. gebruik door jou van de services of de software, of gebruik door enige andere persoon die toegang heeft tot de services of de software, gebruikmakend van jouw gebruikersidentificatie, al dan niet met jouw autorisatie; of
  4. aanvaarding van enige winsten.
  Behalve enig ander beschikbaar rechtsmiddel, als je enige van deze algemene voorwaarden dan ook van de Gebruikersovereenkomst schendt, of het Bedrijf redelijke gronden heeft te vermoeden dat je de algemene voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst hebt geschonden, naast welke andere rechtsmiddelen beschikbaar tot het bedrijf dan ook, kunnen je winsten verbeurt worden verklaard naar eigen inzicht van het bedrijf en kan het Bedrijf hangende het onderzoek en/of de conclusie van welke gerechtelijke procedure dan ook, welk op je account staand positief saldo dan ook vasthouden wegens welke schade dan ook of andere bedragen die je aan het Bedrijf verschuldigd bent. Het niet nakomen van de GebruikersoOvereenkomst kan ook resulteren in diskwalificatie, het sluiten van de account en/of het ondernemen van juridische stappen tegen jou.

15. Geschillen

 • Je accepteert en gaat ermee akkoord dat de Generator van willekeurige getallen ("RNG") de willekeurig gegenereerde evenementen zal bepalen die vereist zijn in verband met de Diensten en daar waar het getoonde resultaat op de Software (zoals geïnstalleerd en in werking gesteld door je hardware) conflicteert met de getoonde resultaten op onze server, zullen de resultaten op onze server doorslaggevend zijn. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat (onder voorbehoud van je andere rechten en rechtsmiddelen) de bedrijfsregisters de uiteindelijke autoriteit zullen zijn in het bepalen van de voorwaarden van je gebruik van de services.
 • Na 7 dagen na de datum van de oorspronkelijke transactie zullen geen claims meer aanvaard worden. Je verklaart hiermee dat je zulke claims of geschillen met de klantendienst zult opnemen via support@888.com of via het e-mailadres van Support van een generisch merk en het Bedrijf alle relevante informatie of bewijzen te overhandigen die het Bedrijf acht nodig te hebben om je claim of geschil te behandelen.
 • Het Supportteam van het Bedrijf zal je claim behandelen en je een beslissing meedelen binnen 14 werkdagen na het indienen van je claim of geschil.
 • Als je niet akkoord gaat met het besluit van het Bedrijf, moet je contact opnemen met onze Support Manager om het besluit van het Bedrijf aan te vechten en het Bedrijf alle relevante bewijzen m.b.t. je aanvechting te overhandigen.
 • De Support Manager zal je claim opnieuw behandelen en je het definitieve en bindende besluit van het Bedrijf meedelen binnen 14 werkdagen.
 • Als je in het Verenigd Koninkrijk speelt, gelden voor jou bij een geschil de bepalingen 'Klachten/Geschillen' in het onderstaande gedeelte 'Spelers in het Verenigd Koninkrijk'. Deze bepalingen kun je hier vinden.

16. Duur en beëindiging

 • De Gebruikersovereenkomst zal onmiddellijk van kracht worden nadat je het inschrijfproces bij het Bedrijf hebt voltooid, en zal van kracht blijven tenzij en totdat deze wordt beëindigd overeenkomstig de voorwaarden ervan.
 • Wij kunnen de Gebruikersovereenkomst en je account (inclusief je gebruikersnaam en wachtwoord) onmiddellijk en zonder vooraankondiging beëindigen:
  1. indien wij om welke reden dan ook besluiten de services niet meer te leveren, in het algemeen of specifiek aan jou;
  2. indien wij menen dat u een van de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst hebt geschonden;
  3. indien jouw gebruik van de Diensten op enigerwijze ongepast was, of je de sfeer van de Gebruikersovereenkomst hebt geschonden; of
  4. indien je account op enige wijze in verband gebracht wordt met een bestaande account die geblokkeerd werd wegens overtreding van de Gebruikersovereenkomst. Als je account geassocieerd is met of in relatie staat tot bestaande, geblokkeerde accounts kunnen wij je account blokkeren, ongeacht de aard van deze relatie en de inschrijfgegevens die op de betreffende account gebruikt zijn; of
  5. omwille van enige volgens ons redelijke motivatie.
 • Behalve indien anderszins bepaald hierin, zal bij de beëindiging van de Gebruikersovereenkomst welk saldo dan ook op uw account binnen een redelijke tijd vanaf uw verzoek worden geretourneerd, waarbij wij altijd het recht behouden om welk bedrag dan ook in mindering te brengen met enig door jou aan ons verschuldigd bedrag.
 • Je kunt de Gebruikersovereenkomst en je account (inclusief je gebruikersnaam en wachtwoord) te allen tijde beëindigen door ons een e-mail te sturen naar support@888.com, of via het e-mailadres van de support van het relevante generische merk. Zulk een beëindiging wordt voor het bedrijf, dat je account (inclusief je gebruikersnaam en wachtwoord) beëindigd, van kracht binnen 7 kalenderdagen na ontvangst door het bedrijf van je e-mail op onze servers in Gibraltar, op voorwaarde dat je verantwoordelijk blijft voor welke activiteit dan ook op je account tussen het ons verzenden van een e-mail en de beëindiging van je account door ons.
 • Bij het beëindigen van de Gebruikersovereenkomst zul je:
  1. stoppen met het gebruik van de software en de services;
  2. alle bedragen betalen die het bedrijf toekomen; en
  3. de Software van je computerapparatuur verwijderen en permanent wissen, en alle gerelateerde documentatie in je bezit, onder je toezicht, macht of controle vernietigen.
 • Het recht tot beëindigen van de Gebruikersovereenkomst, gegeven door deze clausule, zal geen voorbehoud betekenen op enig ander recht of remedie van enige partij met betrekking tot de betreffende schending (indien van toepassing) of enige andere schending.
 • Bij het beëindigen van de Gebruikersovereenkomst om welke reden dan ook, tenzij anderszins bepaald in de Gebruikersovereenkomst en onderhevig aan enige voorwaarden of verplichtingen verkregen voorafgaand aan de beëindiging, zal geen van beide partijen enige verdere verplichtingen hebben jegens de ander onder de Gebruikersovereenkomst.
 • In het geval van het door ons beëindigen van de Gebruikersovereenkomst wegens jouw schending van de Gebruikersovereenkomst (inclusief het extra reglement), zal het Bedrijf geenszins verplicht zijn je enige fondsen die nog in je account zouden zitten terug te betalen, en je zult geen dergelijke claim tegen het Bedrijf kunnen hebben.
 • Indien je ervoor koos om jezelf van ons platform uit te sluiten, sluiten we alle accounts die aan jouw persoon verbonden zijn, in overeenstemming met ons Preventiebeleid. Heb je echter gekozen voor een "Rustperiode", dan wordt je account alleen gesloten op het betreffende Huismerk of generische merk van het Bedrijf. Je bent gedurende deze periode verplicht je te houden aan deze beperking.
 • Als je eerder een gokprobleem, financiële problemen of enige andere onder "Preventiebeleid" genoemde problemen hebt gehad, is het je eigen verantwoordelijkheid je te weerhouden van het openen van een nieuwe account. Als je bijvoorbeeld eerder bij een van de merken die worden beheerd door het Bedrijf geblokkeerd bent vanwege een gokverslaving, dan ben je verplicht je te weerhouden enige nieuwe accounts te openen bij welk merk dan ook dat wordt beheerd door het Bedrijf. Open je toch nieuwe accounts, dan zullen wij deze sluiten zodra wij ze opmerken. Wij zijn niet verplicht om jou enige stortingen of tegoeden te retourneren van de accounts die je hebt geopend tijdens een dergelijke situatie.

17. Algemeen

 • Indien enig deel dan ook van de Gebruikersovereenkomst onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar zal blijken te zijn, dan zal die bepaling worden geacht te zijn gesplitst van de rest van de Gebruikersovereenkomst, en zal dit de validiteit en uitvoerbaarheid van enige van de overblijvende bepalingen van de Gebruikersovereenkomst niet beïnvloeden. In zulke gevallen zal het gedeelte dat onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden verklaard op een wijze die consistent is met de toepasbare wet teneinde de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk te benaderen.
 • Geen verklaring van afstand door ons van enige voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst zal worden geïnterpreteerd als enige verklaring van afstand van enige voorgaande of opvolgende schending van enige voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst.
 • Indien anderszins nadrukkelijk verklaard, zal niets in de Gebruikersovereenkomst enige rechten of andere baten naar derde partijen creëren of schenken.
 • Niets in de Gebruikersovereenkomst zal worden verklaard in die zin dat er sprake is van het creëren van enig agentschap, partnerschap of enige andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen jou en ons.
 • De Gebruikersovereenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen jou en het Bedrijf betreffende het gebruik van de software en services, en vervangt enige en alle voorafgaande overeenkomsten tussen jou en het Bedrijf aangaande hetzelfde. Je bevestigt dat, door ermee akkoord te gaan de Gebruikersovereenkomst te accepteren, je op geen enkele verklaring een beroep hebt gedaan die je vrijwaart van schade voor zover hetzelfde uitdrukkelijk is verklaard door het Bedrijf in de Gebruikersovereenkomst.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de Gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder jouw toestemming, over te dragen, in opdracht te geven, in licentie te geven of te verpanden: (i) aan elke entiteit binnen dezelfde bedrijfsgroep als het bedrijf of (ii) in geval van een fusie, verkoop van activa of vergelijkbare zakelijke transactie waar de onderneming in verwikkeld kan zijn. Jij mag op geen enkele manier je rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksovereenkomst in opdracht geven, in licentie geven of anderszins verpanden.
 • Je mag op wat voor manier dan ook geen enkele van je rechten of verplichtingen onder de Gebruikersovereenkomst overdragen, in opdracht geven, in licentie geven, of verpanden.
 • Behoudens de toepasselijke wetten en richtlijnen kan het Bedrijf een of alle diensten van de Gebruikersovereenkomst uitbesteden aan derden.
 • In de Gebruikersovereenkomst betekent "je", "jij", "jou" "jouw" of "gebruiker" welke persoon dan ook die de Diensten of de Software gebruikt onder de Gebruikersovereenkomst. Tenzij anders vermeld, refereren "we", "wij", "ons" en "onze" gezamenlijk aan het Bedrijf, haar dochtermaatschappijen, gelieerden, managers, functionarissen, werknemers, agenten, en aannemers.
 • Niets in de Gebruikersovereenkomst zal worden geïnterpreteerd zodat aan jou welke obligatierente dan ook kan worden gegeven over het bezit van het Bedrijf, inclusief voor het vermijden van twijfel over welk bedrag dan ook dat bijgeschreven is op je account.

18. Wetgeving inzake kansspelen

Op het Bedrijf zijn de wetten en interactieve kansspelbepalingen van Gibraltar of van het VK van toepassing. Je erkent dat het Bedrijf krachtens deze wetten en bepalingen verplicht kan worden bepaalde informatie over jou en je account vrij te geven aan de autoriteiten van Gibraltar of het VK. Voor meer informatie over de licentiestatus van Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited en 888 UK Limited klik hier.


19. Chatfunctie

Als onderdeel van je gebruik van de Diensten kan het Bedrijf je voorzien van chatfaciliteiten, via welke je kunt communiceren met andere gebruikers van de Diensten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de chatfaciliteiten herzien en een dossier bij te houden van alle uitlatingen die op dergelijke faciliteit zijn gedaan. Jouw gebruik van de chatfaciliteiten is onderhevig aan de volgende regels:

 • Je zult geen uitlatingen doen die expliciet seksueel of flagrant beledigend zijn, inclusief uitingen van onverdraagzaamheid, racisme, haat of godslastering.
 • Je zult geen uitlatingen doen die grof, lasterend, hinderend of beledigend zijn voor andere gebruikers van de Diensten.
 • Je zult geen uitlatingen doen waarin wordt geadverteerd of reclame gemaakt voor, of die op enige wijze in relatie staan tot, enige andere online entiteit.
 • Je zult geen uitingen doen t.o.v. het bedrijf of de site of enige andere Internetsite verbonden aan het Bedrijf die niet waar en/of slecht en/of schadelijk zijn voor het Bedrijf.
 • Wij zijn ons er terdege van bewust dat Engels voor de meeste spelers niet hun eerste taal is. Momenteel is ons beleid echter nog steeds dat de enige taal die is toegestaan in onze chatapplicatie de Engelse is. 

In het geval je welke van de bovenstaande bepalingen dan ook ten aanzien van de chatfaciliteiten schendt, zal het Bedrijf het recht hebben om je account onmiddellijk te beëindigen. Bij zulke beëindiging zal het Bedrijf je de gelden retourneren die zich op je account bevinden onder aftrek van het op dat moment aan het Bedrijf verschuldigde bedrag (indien van toepassing).
LET OP: Wanneer je gebruik maakt van de chatfaciliteiten, kan enige persoonlijk gegevens die je verzendt, gelezen, verzameld of gebruikt worden door andere gebruikers van dezelfde chatfaciliteiten, en kan gebruikt worden door derden om je ongewenste berichten te verzenden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk en zal niet verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke informatie die je via de chatfaciliteiten wenst te verzenden.


20. Klantendienst en speciale promoties

 • Om de service-kwaliteit te verzekeren, kunnen door u gemaakte gesprekken naar de afdeling klantenservice opgenomen worden.
 • Hierbij geef je uitdrukkelijk toestemming aan het Bedrijf om de door jou bij registratie verstrekte contactgegevens te mogen gebruiken om direct contact met je te kunnen opnemen in verband met je gebruik van de diensten of welke andere door het bedrijf, zijn partners of affiliates aangeboden producten of diensten dan ook.
 • Het Bedrijf zal geen ontoelaatbaar gedrag door gebruikers van de service aan het adres van de werknemers van het Bedrijf toestaan. In het geval dat het Bedrijf naar eigen inzicht van mening is dat je gedrag, via telefoon, live chat, e-mail of anderszins, grof of beledigend is naar een van de werknemers van het bedrijf, dan zal het bedrijf het recht hebben je account bij het Bedrijf onmiddellijk te annuleren, en het bedrijf zal in dergelijke gevallen geenszins verplicht zijn enige gelden in je account aan je te retourneren.
 • Het Bedrijf mag je van tijd tot tijd speciale promoties aanbieden. Deze promoties kunnen u op verschillende manieren onder de aandacht worden gebracht, inclusief ,maar niet beperkt tot, (i) e-mail, (ii) telefoon, (iii) SMS en (iv) extra vensters die door de software geopend worden. Promoties beginnen om 00:00 en eindigen om 23:59 GMT op de genoemde data, tenzij anders vermeld in de algemene voorwaarden van de promotie.
 • Wij zullen je voorzien van een opt-out optie met betrekking tot de verschillende typen communicatie van het Bedrijf, en indien je ervoor kiest deze te gebruiken, dan zal het Bedrijf je keuze in deze respecteren.

21. Wisselkoersen

Je stemt er hierbij mee in en accepteert dat jackpotbedragen en andere promotionele bedragen op de site kunnen worden weergegeven in een andere valuta dan waarin ze daadwerkelijk aan je zullen worden uitbetaald. Alle omrekeningen van valuta's die worden uitgevoerd door het Bedrijf met als doel dat je geld in je account kunt storten en eruit kunt opnemen, worden uitgevoerd door het Bedrijf aan de hand van de geldende wisselkoersen die op dat moment worden gepubliceerd door banken en creditcardbedrijven.


22. Toevoegingen van Deïnstallatie en Snelkoppeling

Als je gebruik maakt van onze gedownloade software, en je wilt deze verwijderen, dan kun je dit doen via Software op het Configuratiescherm van je computer. Let op dat tijdens de installatie van de software de volgende snelkoppelingen op het bureaublad van je computer worden geplaatst:

 • Quick launch snelkoppeling
 • Bureaubladpictogram
 • Koppeling in het Startmenu
 • Merkmap met koppeling naar site en deïnstallatie via de optie Programma's in het Startmenu
 • Koppeling naar de site via de optie Spellen in het Startmenu

Als je besluit de software te verwijderen, dan zullen bepaalde registersleutels achterblijven op uw computer omde regels omtrent ons preventiebeleid te handhaven, pogingen tot fraude te voorkomen, en te voldoen aan de eisen van de Gibraltar Regulatory Authority (GRA) of de wetgeving in het VK.


23. Minimum hardwarevereisten

De minimum aanbevolen specificaties voor de downloadversie zijn:

 • Voor PC:
  • OS - Windows XP SP2
  • CPU - Pentium 1.8 GHz (of AMD gelijkwaardig)
  • RAM - 760 Mb
  • HD - 50Mb vrije schijfruimte
 • Voor Mac, van toepassing volgens inzicht van het Bedrijf:
  • OS versie: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Geheugen: 4GB DDR2 667 MHz
 • De online client werkt op de volgende browsers: Internet Explorer 8.0 en hoger, Firefox 3 en hoger, Safari 4 en hoger, Chrome 4 en hoger.
 • Alle eindgebruikers moeten Adobe Flash Player (10.3 of hoger) geïnstalleerd hebben. Als de geïnstalleerde versie Adobe Flash Player niet voldoet aan de bovenstaande eis, dan wordt de eindgebruiker verzocht de vereiste versie te downloaden en installeren.
 • Voor de mobiele applicatie op iPhone en iPad ondersteunen we versie iOS 6.0 en hoger.
 • Voor de mobiele applicatie voor Android-toestellen zijn de minimumvereisten:
  • ARMv7 processor met vector FPU, minimum 550MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 en AAC HW decoders
  • Android™ 2.3 en hoger
  • 256MB RAM

Merk op dat we support voor oudere versies van de hogervermelde hardware of software naar eigen goeddunken kunnen stopzetten.


24. Meerdere valuta in het Casino

Als je hebt gekozen voor een casino banktegoed in de GBP of EUR valuta, raden we je met klem aan alle versies van casino die je op je computer hebt staan te upgraden naar de nieuwste versie, zodat deze valuta ondersteund wordt. Als je toch besluit een oudere versie van de casino software te gebruiken zonder te upgraden, dan kunnen zich diverse problemen voordoen waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen; de spelgeschiedenis zal bijvoorbeeld weergegeven worden in de verkeerde valuta, en je zult pas de juiste geschiedenis kunnen zien wanneer je je casino software hebt bijgewerkt.


25. Jurisdictie

De Gebruikersovereenkomst en de verhouding tussen de partijen zullen worden beheerd door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Gibraltar, en jij gaat er onherroepelijk mee akkoord dat je je onderwerpt, ten gunste van het Bedrijf, aan de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken van Gibraltar om welke geschillen (inclusief claims tot verrekening en tegenvorderingen) dan ook te regelen die kunnen optreden in verband met de creatie, validiteit, effect, interpretatie van de uitvoering, of de wettelijke verhoudingen vastgesteld door De Gebruikersovereenkomst of anderszins ontstaan in verband met De Gebruikersovereenkomst.


26. Tegenstrijdigheden bij vertalingen

De Gebruikersovereenkomst werd opgesteld in de Engelse taal. In geval van discrepantie tussen de betekenis van een van de vertalingen van de Gebruikersovereenkomst en de Engelstalige versie, zal de betekenis van de Engelstalige versie doorslaggevend zijn.


27. Bepalingen met betrekking tot specifieke games


Jackpotwinsten

Je gaat er hierbij mee akkoord dat in het geval je een jackpot wint van $ 20.000 of meer (of dezelfde waarde in enige andere valuta) met de speelautomaten, videospeelautomaten, videopoker of enige andere jackpotgame of -automaat van het casino, je het Bedrijf de onherroepelijke, exclusieve en oneindige wereldwijde rechten en toestemming verleent om je naam, foto en afbeelding te gebruiken in elke media met betrekking tot de marketing en reclame van het Bedrijf en de site, en je zal hierbij je volledige medewerking verlenen aan de vertegenwoordigers van het Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om binnen een redelijke tijdsperiode je jackpotwinst te controleren om zeker te zijn van de geldigheid van de winst.

Jackpotprijzen kunnen uitbetaald worden in schijven van maximaal 24 maanden, indien het Bedrijf hier naar eigen goeddunken voor kiest.


Live Casino

Je erkent bij dezen dat om te spelen in ons Live Casino, een speler moet voldoen aan de volgende eisen met betrekking tot hardware, software en internetverbinding:

 • Hardware:
  • 2,5 GHz Intel Pentium III of 100% compatibel
  • 1 GB RAM
  • Toetsenbord, muis
 • Software:
  • Microsoft Windows 2000/ XP of Vista
  • SVGA grafische kaart met een resolutie van ten minste 800 x 600
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 of hoger
  • Adobe Flash Player 9
 • Internetverbinding: 256 kbps

Houd er rekening mee dat we ondersteuning voor verouderde versies van de hierboven vermelde hardware of software naar eigen goeddunken kunnen stopzetten.
Je stemt er bij dezen mee in dat, in het geval je de verbinding met het Live Casino verliest vanwege ontoereikende hardware, software en/of verbindingsmogelijkheden aan de kant van de speler, wij niet verantwoordelijk zijn voor enige terugbetaling aan spelers en dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enige verliezen, inclusief hieruit voortvloeiende verloren winst.


Poker

Je gaat er bij dezen mee akkoord dat alle door jou geplaatste inzetten met betrekking tot de multiplayer-pokerspellen, geplaatst zijn bij andere gebruikers en niet bij of tegen het Bedrijf. Het Bedrijf draagt geen enkel risico voor geplaatste inzetten tussen jou en enige andere gebruikers van de diensten. Het Bedrijf plaatst noch accepteert in geen enkele situatie eigen inzetten.
Je begrijpt en stemt ermee in dat al onze multiplayer-pokerspellen openbaar zijn en dus kunnen worden bekeken en gepubliceerd door andere spelers.
We exploiteren de multiplayer-pokerspellen om gebruikers een platform te bieden waarop ze met gebruik van de software poker kunnen spelen en met elkaar kunnen gokken. Ter vergoeding van deze service dienst brengen wij in rekening, ofwel:

 1. een commissie (bekend als een 'rake') die berekend wordt in overeenstemming met de Huisregels of
 2. een percentage van de 'buy-in'-bijdrage voor tornooien.

Collusie of samenzwering: Collusie of samenzwering vindt plaats wanneer twee of meer spelers aan een pokertafel proberen een oneerlijk voordeel te behalen door kennis over hun kaarten of andere informatie te delen. Elke speler die samenzweert of probeert samen te zweren met welke andere speler dan ook tijdens gebruik van de diensten, kan permanent worden uitgesloten van gebruik van de diensten of de software of enige andere gerelateerde diensten van het bedrijf en zijn of haar account kan onmiddellijk worden beëindigd, waarbij het bedrijf recht heeft op al het tegoed in de account van een dergelijke speler. We hebben een geavanceerde eigen technologie ontwikkeld met als doel spelers op te sporen en te identificeren die samenzweren. Indien het bedrijf op de hoogte wordt gesteld van vermoedelijke samenzwering, kan het naar eigen inzicht de toegang van de verdachte spelers tot de diensten beëindigen en/of hun accounts blokkeren en beslag leggen op alle tegoeden in dergelijke accounts. Geen enkele speler zal het recht hebben van het bedrijf te eisen om enige andere stappen te ondernemen tegen spelers die worden verdacht van samenzweren, vals spelen of enige andere vorm van fraude.
Als je vermoedt dat een speler samenwerkt met een andere speler of vals speelt, neem je contact op met ons via support@888.com of via het e-mailadres voor ondersteuning van een white label-merk
Chipdumping: Chipdumping vindt plaats wanneer welke speler dan ook met opzet een hand verliest, met als doel het met opzet overdragen van zijn chips aan een andere speler. Elke speler die zich inlaat met chipdumping of hiertoe een poging heeft gedaan tijdens het gebruik van de diensten, kan permanent worden uitgesloten van gebruik van de diensten of de software of enige andere gerelateerde diensten van het bedrijf en de account van een dergelijke speler kan onmiddellijk worden beëindigd. Indien het Bedrijf op de hoogte wordt gesteld van vermoedelijke chipdumping, kan het naar eigen inzicht de toegang van de verdachte spelers tot de diensten beëindigen en/of hun accounts blokkeren en beslag leggen op alle tegoeden in dergelijke accounts. In zulke gevallen zal het Bedrijf niet verplicht zijn aan de desbetreffende speler eventuele tegoeden terug te storten die zich op dat moment in de account bevonden.
Indien wij redelijke vermoedens hebben dat een account of accountgroep systematisch wordt gebruikt om een voordeel te behalen tegenover andere spelers of om nadelige activiteiten voor andere spelers uit te oefenen of nadelige activiteiten voor het Bedrijf uit te oefenen - bijvoorbeeld bepaalde technieken gebruiken om andere spelers te benadelen of als groep spelen - dan heeft het Bedrijf het recht om alle dergelijke accounts te blokkeren en in zulke gevallen is het Bedrijf niet verplicht om enige bedragen in je account uit te betalen.
Plaatsingshulpmiddelen: Zonder te derogeren aan het verboden gebruik van Softwarehulpmiddelen, heb je geen toestemming om een softwareprogramma of extern hulpmiddel te gebruiken dat je naar onze mening helpt om een plaats aan een pokertafel te vinden of dat je automatisch een plaats aan een pokertafel geeft ('Plaatsingshulpmiddel'). Wij controleren voortdurend het gebruik van de Diensten teneinde het gebruik van Plaatsingshulpmiddelen te ontdekken. Indien wij van mening zijn dat een Plaatsingshulpmiddel is gebruikt, behouden wij het recht voor om welke actie dan ook te ondernemen die wij passend achten, inclusief het onmiddellijk blokkeren van de toegang tot de Diensten van de overtredende gebruiker, het beëindigen van de account van een dergelijke gebruiker en het in beslag nemen van alle geldsommen die in een dergelijke account worden aangehouden.
Misbruik van de functie 'Uitzitten': De uitzitfunctie ("Sit out") is alleen bedoeld voor korte pauzes tussen langdurige speelperiodes. Het is niet de bedoeling dat de functie gebruikt wordt wanneer er niet aan een tafel gespeeld wordt of om te wachten totdat spelers aan een tafel plaatsnemen of een tafel verlaten. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht actie te ondernemen tegen spelers die de uitzitfunctie overdreven lang gebruiken. Spelers die de uitzitfunctie herhaaldelijk misbruiken kan de deelname aan onze pokerspellen tijdelijk of voor onbepaalde tijd worden ontzegd.
Betalingsgeschillen: Elke gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het betalen van enige en alle geldsommen die verschuldigd zijn aan andere gebruikers van de Diensten en/of het Bedrijf. Elke claim jegens een gebruiker van de Diensten voor de betaling van winsten met betrekking tot verloren inzetten geplaatst door een andere gebruiker van de Diensten, hebben uitsluitend betrekking op die andere gebruiker en niet op het Bedrijf. Het Bedrijf is op geen enkele wijze verantwoordelijk om je te betalen als welke gebruiker van de Dienst je om welke reden dan ook niet betaalt, of om welke actie dan ook te ondernemen tegen zulke gebruikers. Alle geschillen die ontstaan tussen gebruikers van de Dienst, inclusief die betrekking hebben op betalingsfraude, behoren niet tot de verantwoordelijkheid van het bedrijf.
Als je account op enige wijze in verband is gebracht met pokerfraude – bijvoorbeeld via chipdumping, collusie of het ontvangen van frauduleuze geldoverschrijvingen – kan je account beëindigd worden en zijn wij niet verplicht om tegoeden uit deze account aan je terug te betalen. Dit geldt ongeacht of kan worden bewezen dat je account met opzet tegoeden ontvangt van een frauduleuze gebruiker.
In het geval van een onderzoek naar pokerfraude zijn wij op generlei wijze verplicht enige verklaring te aanvaarden voor het ontvangen van frauduleuze tegoeden. Als een dergelijk onderzoek is afgerond en je account wordt heropend, kunnen wij naar eigen inzicht de ontvangen frauduleuze tegoeden van je banktegoed verwijderen.
Geldoverdracht - Indien je ervoor kiest om een geldoverdracht uit te voeren naar een account, kun je zodra het bedrag en de gebruikersnaam van de ontvanger bevestigd zijn een dergelijke overschrijving niet terugdraaien. We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van tegoeden door een overschrijving naar de verkeerde account. Het bedrijf behoudt zich echter het recht voor om naar eigen inzicht een geldoverdracht terug te draaien indien vermoed wordt dat de geldoverdracht frauduleus is of anderszins betrokken is bij illegale activiteiten.
Als op je account tegoeden terechtkomen via een geldoverschrijving van accounts die beveiligingsproblemen hebben, behouden wij ons het recht voor je account te blokkeren en enige tegoeden achter te houden, totdat de beveiligingsproblemen voor alle betrokken accounts zijn opgelost – inclusief die accounts waarvan je geld hebt ontvangen. Geen enkele speler zal het recht hebben van het Bedrijf te eisen om enige stappen te ondernemen tegen spelers die worden verdacht van collusie, vals spelen of enige andere vorm van fraude. Het Bedrijf geeft geen informatie vrij over dergelijke onderzoeken of uitkomsten hiervan. Je bent je volledig bewust van het feit dat de kans bestaat geld te verliezen tijdens kansspelen door middel van de Diensten en je bent volledig verantwoordelijk voor eventuele dergelijke verliezen. Je stemt ermee in dat je gebruik van de Diensten uitsluitend je eigen keuze, op eigen overweging en voor je eigen risico is. In relatie tot je verliezen zal je geen enkele claim hebben tegen het Bedrijf, eventuele gelieerde entiteiten, de white label-partners of hun respectieve managers, functionarissen of werknemers.


Live poker

Om aan de live poker-videotafels te spelen, moet een videocamera zijn aangesloten op je computer.
Spelers die inactief zijn aan een live poker-tafel, worden van de tafel verwijderd om plaats te maken voor spelers op de wachtlijst (tenzij de wachtlijst leeg is).
We behouden ons het recht voor het aantal spelers dat als toeschouwer bij een live poker-videotafel 'kijkt' te beperken en deze limiet te allen tijde naar eigen inzicht bij te stellen.
Je gebruik van de live poker-videotafels is onderhevig aan de volgende regels:

 • Je mag aan de tafel geen opmerkingen maken die seksueel getint of aanstootgevend zijn of gedrag vertonen dat seksueel getint of aanstootgevend is, waaronder racisme, haatzaaierij of beledigingen.
 • Je mag jegens andere spelers aan de tafel geen aanstootgevende, lasterlijke, intimiderende of beledigende uitingen doen of dergelijk gedrag vertonen.
 • Je mag geen uitingen doen of je anderszins gedragen op een manier die misbruik maakt van het spel, met als doel reclame of het promoten van enige commerciële of private belangen.

Als je een van de bovenstaande bepalingen over misdragingen aan de live poker-videotafels schendt, heeft het Bedrijf het recht je uit de pokerroom te verwijderen of enige andere nodig geachte actie te ondernemen, zoals het tijdelijk of permanent blokkeren van je account. Daarnaast heeft het Bedrijf het recht om prijzen van promoties in verband met poker-videotafels te weigeren aan deelnemers die enig onderdeel van het reglement geschonden hebben, inclusief het opzettelijk bedekken of blokkeren van de camera.
Desalniettemin is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor beelden die op de webcams worden gepost, noch voor de commentaren erop door spelers. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ervaren beledigingen of letsel. Het Bedrijf is niet verplicht om zulke beelden en commentaren te controleren, of je te informeren over eventuele stappen die, zodra een klacht is ontvangen, worden ondernomen met betrekking tot spelers.
Door deelname aan de live poker-videotafel accepteer je dat het Bedrijf jouw naam, beeltenis en land van afkomst naar eigen inzicht mag gebruiken voor promotionele doeleinden en marketingdoeleinden, zonder dat daarvoor enige betaling vereist is, en je verleent bij deze toestemming aan het Bedrijf om dit te doen.
Je erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf pokertafels mag filmen en fotograferen, en hiervan live video's mag streamen vanaf de Sites.
Tevens begrijp je en stem je er ermee in dat door deelname aan een live pokertafel enige andere spelers aan de tafel ook gebruik mogen maken van jouw beeltenis en geluid en dit mogen publiceren en dat het Bedrijf hierover geen controle heeft. Je zult in dezen geen claims hebben jegens het Bedrijf.


Sportweddenschappen

Lees aandachtig de 'Reglementen inzake sportweddenschappen bij 888sport'.


Bonussen

Als wij vermoeden dat een lid op enige wijze misbruik maakt van onze stortingsgerelateerde bonussen, kunnen wij besluiten de desbetreffende account en eventuele gerelateerde accounts op ons netwerk te beëindigen en kunnen wij eventuele tegoeden in deze accounts achterhouden. Een vermoeden van misbruik kan gebaseerd zijn op herhaaldelijke patronen van storten/uitbetalen/storten, uitsluitend bedoeld om de stortingsgerelateerde bonus te verdienen.
Als wij vermoeden dat een lid op enige wijze misbruik maakt van onze gratis sites en gratis spelaanbiedingen, kunnen wij besluiten de desbetreffende account en eventuele gerelateerde accounts op ons netwerk te beëindigen en kunnen wij eventuele tegoeden in deze accounts achterhouden. Als wij vermoeden dat een lid misbruik maakt van de aard van de gratis spelsites, bijvoorbeeld door herhaaldelijk uitsluitend gratis spellen te spelen of door alle tickets voor een gratis spel te kopen, kunnen wij besluiten de desbetreffende account en eventuele gerelateerde accounts op het netwerk te beëindigen en eventuele tegoeden op deze accounts achter te houden.
Als wij reden hebben om te vermoeden dat een account of groep accounts systematisch wordt beheerd, bijvoorbeeld wanneer bepaalde inzettechnieken gebruikt worden of de accounts worden gebruikt om in te zetten als een groep, behoudt het Bedrijf zich het recht voor alle desbetreffende accounts te blokkeren of te beëindigen en in dat geval is het Bedrijf niet verplicht om enige tegoeden op deze accounts aan jou terug te betalen.


Spelers in het VK

Speel je in het Verenigd Koninkrijk, dan zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden (de 'VK-voorwaarden') van toepassing. Mocht er enige tegenstrijdigheid bestaan tussen de VK-voorwaarden en de andere voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst, dan hebben de VK-voorwaarden voorrang.

 • Als je minderjarig bent en je de Diensten gebruikt of downloadt, ben je in het VK in overtreding met de strafwet.
 • Als je leeftijd niet binnen 72 uur na je eerste storting door 888 UK Limited is geverifieerd, zal je account worden geblokkeerd en is spelen verboden tot 888 UK Limited je leeftijd succesvol heeft kunnen verifiëren. 888 UK Limited behoudt zich het recht voor om alle bedragen in je account te blokkeren tot je leeftijd geverifieerd is. Als het verificatieproces uitwijst dat je minderjarig bent, zal 888 UK Limited je oorspronkelijk gestort bedrag retourneren, maar zullen er geen winsten aan je worden uitbetaald.
 • Houd er rekening mee dat de Specifieke account van spelers in het VK (de term 'Specifieke account' wordt gedefinieerd in sectie 8 van de Gebruiksovereenkomst) voldoet aan de vereisten van de Great Britain Gaming Commission op het gemiddelde scheidingsniveau, omdat saldo van de speler op deze account gescheiden van saldo van het Bedrijf wordt aangehouden. Deze account is aangewezen als klantaccount en voor de omgang met deze fondsen gelden specifieke regels. Dit betekent dat stappen zijn gezet om saldo van de klant te beschermen. Er is echter geen absolute garantie dat het volledige saldo van de klant wordt terugbetaald bij een eventueel faillissement van het Bedrijf. Voor meer informatie over de bescherming van klanttegoeden raadpleeg je de website van de Great Britain Gaming Commission hier.
 • Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited en/of Virtual Marketing Services (Ierland) Limited, bedrijven binnen dezelfde bedrijfsgroep als 888 UK Limited, verwerken je betalingen en beheren je tegoeden namens 888 UK Limited. De naam Cassava Enterprises of Virtual MaSerIRL verschijnt daarom op je creditcardafschriften (of op andere rekeningafschriften). Volgens wettelijke vereisten kan 888 UK Limited soms, naar eigen inzicht en zonder enige voorafgaande melding, een ander bedrijf binnen dezelfde bedrijfsgroep gebruiken om zulke diensten te leveren.

Klachten/geschillen:

 • Bij claims of geschillen moet je je in eerste instantie richten tot de klantenservice via support@888.com of via het e-mailadres voor ondersteuning van het desbetreffende white label-merk. Je moet zulke claims of geschillen binnen 7 werkdagen na de oorspronkelijke transactie melden en 888 UK Limited alle relevante informatie of bewijzen bezorgen die 888 UK Limited redelijkerwijs nodig acht om je claim of geschil te beoordelen.
 • Het supportteam van 888 UK Limited zal je claim behandelen en je binnen 14 werkdagen na het indienen van je claim of geschil een beslissing meedelen.
 • Als je niet akkoord gaat met het besluit van 888 UK Limited, dien je contact op te nemen met onze supportmanager om bezwaar te maken tegen het besluit van 888 UK Limited en dien je 888 UK Limited alle relevante bewijzen met betrekking tot je bezwaar te overhandigen.
 • De supportmanager zal je claim opnieuw behandelen en je binnen 14 werkdagen het definitieve en bindende besluit van 888 UK Limited meedelen.
 • Indien het geschil te maken heeft met de uitkomst van een kansspeltransactie en je nog steeds niet tevreden bent met het resultaat van de bovenstaande procedure, kun je je geschil doorverwijzen naar eCOGRA voor een alternatieve procedure voor geschillenbemiddeling. Indien je je geschil bij eCOGRA indient, moet dit onmiddellijk na ontvangst van de definitieve beslissing van 888 UK Limited gebeuren. Meer informatie inzake geschillenbemiddeling door eCOGRA vind je op http://www.ecogra.org/srs/policies_procedures.php. Voor een geschillenbemiddelingsformulier bezoek je http://www.ecogra.org/srs/dispute.php.
 • De hierboven vermelde procedure kan je uiteraard niet verhinderen een eventuele procedure te starten bij de rechtbank, in overeenstemming met de Gebruiksovereenkomst.
 • Houd er rekening mee dat als je een claim of geschil indient waarbij spelers betrokken zijn die niet in het Verenigd Koninkrijk spelen, de hierboven vermelde geschillenbemiddelingsprocedure niet van toepassing is en je derhalve onderhevig zal zijn aan de geschillenbemiddelingsprocedure die is uiteengezet in paragraaf 15, welke behandeld zal worden door Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited.

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2016


DRUK ALSJEBLIEFT AF EN BEWAAR EEN KOPIE VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VOOR JE ARCHIEF.